Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 12. 7. 2017

BIM - nový systém projekce a organizace výstavby, který přináší do projektů úsporu cirka 20%

DELTA Projektconsult
Zdroj: Delta Projektconsult s.r.o.
Erik Štefanovič, jednatel společnosti

Realizované projekty v zahraničí hovoří o tom, že Building Information Modeling přináší do rozpočtu stavebního projektu úsporu 20% nákladů díky efektivnější organizaci vývoje a realizace stavebního procesu.

To jsou nesporná fakta, která ocení jak architekt při komunikaci s investorem, tak samotný investor, jako budoucí majitel nové budovy.
Jaké výhody a specifika přináší BIM do projektování, řízení a samotné realizace budov představuje v rozhovoru jednatel společnosti DELTA Projektconsult, Erik Štefanovič.

Building Information Modeling neboli BIM je inteligentní proces pro tvorbu a správu stavebních projektů založený na jednotném modelu ve kterém pracují všichni, kteří se na stavebním projektu podílejí. Laicky si ho lze představit jako databázi, která umí nejen srozumitelně ukázat, ale především pojmout veškerá data od návrhu, výstavby, správy budovy, rekonstrukce až po její demolici. Tedy velmi užitečný systém, ve kterém najde majitel budovy veškeré informace využitelné během celého životního cyklu budovy.

Co je jeho hlavní předností pro budoucího majitele budovy?

Díky názornosti a detailnímu zpracování například vysoká míra eliminace chyb, což v důsledku znamená vyšší kvalitu stavby. Určitě investor uvítá i nižší náklady, které se přímou úměrou zmenšují s menší časovou náročností přípravy, které projektu věnují všichni, kteří se na projektu podílí. Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. To je přece pádný důvod ke změně! Je třeba proces vývoje, přípravy a projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně řízenému procesu, který svou podstatou nutí jednotlivé členy projekčního týmu spolupracovat efektivněji, rychleji, pro investora tedy jednoznačně s nižšími náklady.

Jakým způsobem BIM usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu, výstavby a používání budovy?

BIM nutí všechny účastníky na stavebním projektu ke spolupráci. Od architekta po technický dozor na stavbě. Všichni pracují v jednom modelu. Dosud jsme byli zvyklí pracovat každý ve svých plánech, výkresech, které ne vždy obsahovaly všechny potřebné detailní informace, které potřebují znát jednotlivá řemesla zapojená do realizace projektu. BIM umožňuje vkládat při plánování do projektu již hotové konkrétní řešení i s podrobnými technickými informacemi, tedy jednotlivá řemesla se nemusejí zpětně dotazovat a upřesňovat si, jaká budou mít například topná tělesa výkon a podobně. Vše je srozumitelně dáno a popsáno. Všichni zadávají informace do stejného modelu. Je to velmi silný a efektivní nástroj také například pro organizaci výběrového řízení. Navíc, co se týče užívání budovy, facility management určitě ocení tyto podrobné informace o technickém řešení budovy. Projektová dokumentace budovy připravená v BIM je v podstatě rodným listem a zejména kvalitně vedeným zdravotním průkazem budovy.

Z jakého důvodu bychom se na BIM neměli dívat jen jako na lepší software, ale jako na proces?

Proces proto, že tu nemluvíme jen o kvalitnějším softwaru v počítači, který zlepší projektantům proces plánování či projektování budovy, ale proto, že všichni zúčastnění na stavebním projektu jsou nuceni změnit přístup ke spolupráci na projektu. BIM je velmi pokrokový a inteligentní nástroj pro celý projektový tým, je však nutné si v počátku stanovit pravidla a způsoby komunikace, způsob zanášení dat, standardy technických prvků či celých modulů, schvalovací procesy a uzavírání dílčích fází projektu atd. Pak se promění BIM v proces, který opravdu výrazně eliminuje chaos či nedorozumění, odstraňuje typická místa kolizí a chyb, které vznikají při zapojení více profesí, jež se na budově podílí a jejichž práce se doplňuje či dokonce kříží. Tento inteligentní model naplněný informacemi se tak zcela srozumitelným nástrojem pro všechna řemesla a důrazně snižuje rizika chyb na rozhraní. Navíc poctivě zpracovaný projekt v BIM je velmi silným nástrojem také pro stavebního manažera, který díky kvalitním podkladům dokáže při koordinaci fyzické výstavby velmi rychle odhalit případnou kolizi a zvýšit tím kvalitu realizace a také zamezit časové prodlevě.

Máte již první reakce investorů z praxe?

Investoři zatím jednoznačně oceňují snazší pochopení předkládaných podkladů k budově, které vyžadují jejich finální rozhodnutí. To se stává díky srozumitelnějšímu zobrazení a všem dostupným informacím řekněme fundovanější. Mnoho investorů staví jedenkrát či dvakrát za život, proto není pro ně jednoduché činit některá rozhodnutí o detailních technických záležitostech v budově. DELTA vnímá tento fakt a proto se snaží posouvat proces přípravy a plánování budov v BIM tímto směrem, který přináší investorovi srozumitelnější data pro jeho rozhodování, finanční i časové úspory a především v podstatě od nás jako projektanta budovy získává zdravotní průkaz se kterým pracuje po celý životní cyklus objektu.
 

Tisková zpráva

Související články

9 tipů pro pracující mámy

Monster