Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 27. 7. 2017

Co když na dovolené zaútočí teroristé? Jsem pojištěn?

UNIQA
Zdroj: oficiální zdroj

V poslední době není snadné vybrat si dovolenou v zahraničí bez obav před případným útokem teroristů. Řada dříve tradičních cílových destinací našich turistů přestává být v našich očích bezpečná. Část populace to řeší tak, že zůstává doma a tráví svůj odpočinek v České republice. Jiní si ale nechtějí odepřít moře, věhlasné památky a vzdálené krajiny. Ti chtějí být na cestu dobře pojištěni „pro každý případ“.

Jak to ale funguje? Když si sjednám cestovní pojištění do zahraničí, jsou nečekané teroristické útoky pokryty? Dostane se mi v takovém případě účinné pomoci nebo zůstanu odkázaný sám na sebe?

Situace se může lišit pojišťovnu od pojišťovny a vyplatí se předem zjistit podrobné podmínky.

Například v cestovním pojištění od UNIQA jsou především pokryté léčebné výlohy v případě, že klient musí být v zahraničí ošetřen, operován anebo hospitalizován. Kromě toho se pojištění vztahuje i na související výkony, jako jsou vyproštění, záchrana a transport, případně repatriace zpět do ČR (včetně speciálních přeprav mimo veřejné hromadné prostředky s lékařským doprovodem). Takže nastane-li v cizině nenadálá událost spojená s teroristickým útokem, jímž je klientovi způsobena zdravotní újma, má z pojištění nárok na úhradu všech výše uvedených úkonů v potřebné míře.

UNIQA
Zdroj: oficiální zdroj


Bez spoluúčasti

Cestovní pojištění má navíc tu výhodu, že se sjednává bez spoluúčasti až do zvoleného limitu pojistného plnění. To znamená, že klient obdrží 100% náhradu nákladů své léčby, byly-li samozřejmě vynaloženy účelně (pojišťovna nehradí náklady za nadstandardní úkony). Potřebuje-li klient konzultaci, stačí zavolat na non-stop asistenční linku pomoci, kde mu zkušení odborníci poradí, případně sami převezmou komunikaci se zdravotnickým zařízením, které se o klienta aktuálně stará.

Ještě lepší ochrana

Je-li klient opatrný a uzavře-li před cestou tzv. komplexní cestovní pojištění, je v něm zahrnuto kromě výše uvedených léčebných výloh také pojištění zavazadel a úrazové pojištění. V případě teroristického útoku lze čerpat náhradu i z těchto částí Vaší pojistky. Krytí se vztahuje na poškození zavazadel a věcí v nich, například výbuchem nebo požárem, případně ztrátou. Dojde-li při teroristickém útoku k těžkému úrazu s trvalými následky, může klient čerpat odškodnění také z úrazové složky, a to až do výše sjednané pojistné částky, zpravidla v řádu statisíců korun.

UNIQA
Zdroj: oficiální zdroj


Čemu se ale musíte vyhnout: výluky z pojištění

Před cestou doporučujeme se podrobně informovat na pojistné podmínky a výluky u pojišťovny, kde cestovní pojištění sjednáváte. Například v UNIQA pojišťovně jsou v souvislosti s terorismem vlastně jen dvě výjimky, kdy nezaplatí náhradu:

- Pojištěná osoba se účastní události aktivně na straně podněcovatelů násilí.
- Pojištěná osoba se nachází v zemi nebo oblasti, která je na aktuálním seznamu cílů vydávaném Ministerstvem zahraničních věcí, kam se výslovně nedoporučuje cestovat s ohledem na příliš vysoká rizika.

Storno zájezdu

Vznikne-li nebezpečí teroristického útoku ve vybrané destinaci v době mezi zaplacením zájezdu a termínem odjezdu, lze zájezd stornovat a čerpat náhradu z připojištění storna. To je třeba sjednat při koupi zájezdu. Toto storno se vztahuje například u UNIQA pojišťovny nejen na cílovou destinaci pobytu, ale případně i na plánovaná tranzitní místa. Z připojištění storna lze získat zpět až 80 % nákladů vynaložených na zájezd.

UNIQA
Zdroj: oficiální zdroj


Nespoléhejte na platební karty nebo kartičku pojištěnce

Rozhodně doporučujeme sjednat si cestovní pojištění u komerční pojišťovny. To lze udělat během pár minut také on-line (navíc s cenovým zvýhodněním). Je-li cestovní pojištění součástí celého zájezdu, vždy se zajímejte, co je kryto a do jaké výše. Nespoléhejte na pojištění k platebním kartám nebo na veřejné zdravotní pojištění. To může dílčím způsobem pomoci v různých situacích, ale rozhodně není jisté, zda i v případě teroristického útoku v zahraničí.

UNIQA cestovní pojištění

Komerční článek