Publikováno 10. 10. 2017
Volební priority Rozvoj venkova

Jak zastaví vylidňování českého venkova? Strany odhalily plány

Křečovice - Vesnička má středisková (2014) - 6
Zdroj: Jakub Deml/TN.cz

Lepší podmínky pro lidi na venkově, podpora malých zemědělců, zlepšení dopravní infrastruktury. Strany se před volbami předhánějí v nápadech, jak zastavit vylidňování českého venkova. Redakce TN.cz se zástupců stran také zeptala, jestli podporují zavedení přímé volby starostů.

Redakce TN.cz oslovila devět politických stran, které dosahovaly v srpnových průzkumech nejlepšího výsledku a zeptala se jich na jejich plány, jak chtějí pomoci českému venkovu. Hnutí ANO a ČSSD ve stanoveném termínu odpověď na otázky TN.cz nezaslaly.

 

Strany coby recept, který má venkovu pomoci, nejčastěji zmiňovaly podporu drobných živnostníků a malých zemědělců. "Chceme tím přilákat k podnikání mladé zemědělce, výrobce regionálních potravin a řemeslníky a zastavit tak odliv především mladých lidí z venkova," vysvětluje třeba TOP 09, proč chtějí podporovat malé a rodinné farmy.

 

Piráti mluví o "narovnání ekonomických podmínek zemědělců a lesníků. "Jsme proti dotacím obřím firmám. Chceme podporu především menším a začínajícím producentům," vysvětluje strana. Malé a střední zemědělce chce podporovat také hnutí Starostů a nezávislých. Odchod zejména mladých lidí chtějí zastavit také podporou rozvoje sportovišť nebo kulturních akcí.

 

 

Podobné plány má i ODS. "Nejdůležitějším prvkem rozvoje venkova je pro nás svobodný a aktivní občan. Proto považujeme za základní článek života na venkově živnostníky, drobné podnikatele a malé a střední zemědělce," myslí si občanští demokraté. Chtějí, aby stát zajistil podnikatelům z venkova nediskriminační podmínky.

 

Vedle podpory podnikání na venkově jsou podle SPD důležité také dopravní obslužnost a občanská vybavenost. "Budeme posilovat autonomii a pravomoc místní samosprávy a jejich finanční příjmy navyšováním podílu z výběru daní," slibuje strana.

 

Pro KSČM je důležité, aby lidé měli na venkově stejné podmínky pro život jako ve městech, tedy pracovní místa blízko bydliště nebo dostupnou veřejnou dopravu. "Chceme zlepšovat dostupnost a nezvyšovat ceny veřejné dopravy ve městech i na venkově, např. zaváděním flexibilních a kombinovaných služeb. Důležitá je podpora dětského a mládežnického sportu a zájmové činnosti," píší komunisté. Důležité pro ně také je, aby si lidé mohli koupit základní potraviny i ve vsi.

 

Coby řešení, které umožní zachovat třeba provozovny organizované zahrádkáři, vidí vytvoření družstevních podniků, které by jednotlivé provozovny zastřešovaly a pomáhaly by třeba získávat dotace.

 

 

Za svou prioritu označují venkov lidovci. Slibují, že budou trvat na 34 % kofinancování programu rozvoje venkova z národních zdrojů. "Vykonáme systémové změny k podpoře menších venkovských ambulancí praktických lékařů a zubních lékařů," slibuje KDU-ČSL. Coby nástroj k zapojení venkova do společenského života považují podporu zemědělství.

 

Volit starosty přímo? Strany se neshodnou

"Nebráníme se otevření společenské a odborné diskuse na toto téma," odpověděli lidovci na otázku, jestli podporují přímou volbu starostů. U menších obcí přímou volbu starostů navrhují Starostové a nezávislí. "Na rozdíl od nápadů jiných hnutí bychom ale rozhodně chtěli zachovat zastupitelstva jako základ demokracie," dodávají Starostové.

 

Anketa

Podporujete přímou volbu starostů?

Hlasovalo 162 lidí.
Přímou volbu podporuje také SPD. "Je to společensky stabilizační prvek. Posiluje v české společnosti přirozeně vnímanou autoritu nejvyššího představitele obce nebo města a zároveň občanům zaručuje přímý dozor nad jeho prací," vysvětlili zástupci strany s tím, že kromě přímé volby všech politiků prosazují také jejich odvolatelnost.

 

Pro přímou volbu se vyjádřili také Piráti, kteří už i vypracovali plány na přímou volbu starostů i primátorů. "Přímo volený představitel obce bude hlavním exekutivním orgánem a jeho protiváhu bude tvořit zastupitelstvo s kontrolní funkcí. Starosta bude odvolatelný přímo občany v referendu. Posílí se postavení starosty a jeho odpovědnost. Zavedeme přehlednější a jednodušší systém, bez rady, podléhající politickým čachrům," popsali svůj plán Piráti.

 

Naopak za nesystemový zásah, který ohrožuje efektivitu fungování obecních samospráv označili přímou volbu starostů občanští demokraté. KSČM připomíná, že tato myšlenka se objevila už v roce 1990 a zavedena byla třeba na Slovensku, kde se ale objevily i negativní zkušenosti, kupříkladu to, že starostové kumulují své postavení tak, že omezují pravomoci zastupitelstva, nebo to, že starostové nemusí mít podporu zastupitelů. Proto jsou proti přímé volbě starostů.

 

"Znamenala by výraznější posílení pravomocí jednotlivce na úkor demokraticky zvoleného zastupitelstva. Jsme pro zastupitelskou demokracii i na úrovni měst a obcí," vysvětluje TOP 09, proč přímou volbu starostů nepodporuje.

vbo TN.cz