Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 13.10. 2015 09:06
ekologie

Kdo vypouští rakovinotvorné jedy ve vašem okolí. VELKÁ MAPA

Mapa znečišťovatelů podle sdružení Arnika
Zdroj: Arnika

Sdružení Arnika představila novou mapovou aplikaci, na které si můžete sami porovnat, co a kdo nejvíce znečišťuje jejich okolí. Vytvořil ji sedmnáctiletý středoškolák Vojtěch Staněk. Obsahuje data od roku 2004 do roku 2014.

Podnikem, který meziročně podstatně více znečišťoval životní prostředí, je podle ekologů středočeská chemička Spolana Neratovice. Firma se hájí tím, že splňuje všechny zákonem stanovené limity.  Oproti ostatním podnikům v roce 2014 zvýšila Spolana množství vypouštěných emisí do ovzduší a vody, uvedli ekologové se sdružení Arnika. Za pozitivní ekologové nicméně považují to, že množství látek, které znečišťovatelé ohlásili do národního Integrovaného registru znečišťování (IRZ), se meziročně snížilo.

Reklama

 

"To je dobrá zpráva pro lidi. Problém ale je, že lidé v okolí Spolany se radovat nemohou," řekl předseda Arniky Jindřich Petrlík. V 17 tabulkách podle IRZ, kam samy firmy údaje o rakovinotvorných, mutagenních i látkách ohrožujících rozmnožování nahlašují, stále pochází nejvíce znečišťovatelů z Moravskoslezského kraje.

 

Mapu znečišťovatelů zveřejnilo sdružení Arnika ZDE. Pro velký zájem čtenářů se stává, že odkaz je nedostupný. V tom případě to zkuste později.

Mapa znečišťovatelů podle sdružení Arnika
Zdroj: Arnika

 

V roce 2014 Spolana vypustila téměř 41 tun rakovinotvorných či takto potenciálně nebezpečných látek, což je zhruba o 4000 kilogramů více než předloni. Právě loni uvolnila podstatně více rakovinotvorného vinylchloridu, konkrétně přes 4,5 tuny. "To je nejvíce za celou jedenáctiletou historii ohlašování do IRZ," uvedl Petrlík.

 

 

 

 

 

"Pokud jde o žebříček sestavovaný každoročně Arnikou, je velmi důležité si uvědomit, že Spolana je jedinou společností v České republice zpracovávající trichlorethylen daným způsobem. Navíc jsme jediným výrobcem kaprolaktamu v České republice, takže je přirozené, že se opakovaně v žebříčku vyskytujeme," sdělil ČTK generální ředitel Spolany Karel Pavlíček. Firma podle něj splňuje všechny zákonem stanovené limity závazné na území ČR a má zodpovědný přístup k životnímu prostředí, o čemž svědčí například osvědčení Responsible Care, jež na konci září opět obhájila.

 

"Dlouhodobě jsme v dosahování našeho cíle minimalizovat emise úspěšní," tvrdí ředitel. Připomněl, že firma plánuje odstavení současné amalgámové elektrolýzy a změnu koncepce energetiky, což přinese snížení emisí rtuti, oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Poukázal na to, že ve srovnání s rokem 2013 byly emise rtuti do ovzduší sníženy o 30 procent, do povrchových vod o 52 procent a emise oxidu siřičitého byly v roce 2014 sníženy o 24 procent. Spolana podle něj ve snaze o další snížení emisí nepolevuje. "Jsme také otevřeni ke spolupráci s Arnikou, naposled jsme spolupracovali na analýze znečištění řeky Labe v blízkosti Spolany, kterou jsme publikovali v srpnu 2015," dodal Pavlíček.

 

Zhruba o 24 tun se oproti roku 2013 snížilo množství nebezpečných látek pro vodní organismy, přispěla k tomu Ústřední čistírna odpadních vod Pražských vodovodů a kanalizací (o 20 tun). Podle experta Arniky Milana Havla ale IRZ nezahrnuje splachy z polí. Jak organizace uvedla, množství škodlivin vypouštěných do vod ale zvýšily například pardubická BČOV podniku Veolia voda ČR a kombinát Vřesová na Sokolovsku.

 

Například elektrárna Tušimice společnosti ČEZ letos oproti minulým letům nahlásila největší emise rtuti, podle Havla je to zřejmě kvůli tomu, že vyrábí větší množství elektřiny. Emise styrenu snížil Synthos Kralupy a emise rakovinotvorného formaldehydu klesly u jihlavského Kronospanu.

 

Přestože se ze sledovaných skupin látek nejpodstatněji snížilo množství ohlášených látek škodících vodním organismům a dioxinů, spalovny v Praze a Brně dioxinů v odpadech předaly zhruba o třetinu více než předchozí rok. Obě sice podle mluvčího Arniky Vratislava Vozníka snižují hmotnost odpadu zhruba na třetinu, ale při provozu se v páleném odpadu, z něhož další odpad vzniká, kumulují toxické látky a další jako dioxiny vznikají.

 

Podle Jany Suzové ze společnosti SAKO Brno Arnika nedělá rozdíl mezi společnostmi, které škodlivé látky vypouštějí do ovzduší, od společností, které dokáží tyto látky zachytit, zakoncentrovat a následně zafixovat tak, aby nemohly poškozovat životní prostředí. Firma napak tvrdí, že loni vypustila do ovzduší třikrát méně dioxinů než v roce 2013 a v produktech čištění spalin jich zachytila třikrát více.

 

Radim Mana, mluvčí Pražských služeb, které spalovnu provozují, ale upozornil na to, že integrovaný registr znečištění kombinuje produkci toxických látek v několika výstupech. Kromě ovzduší mimo jiné i v odpadech. Prioritou je podle něj zamezit úniku toxických látek v první řadě do ovzduší, kde mají největší vliv na lidské zdraví a životní prostředí. "V tomto kontextu se nám v roce 2014 podařilo dosáhnout jednoho z nejlepších historických výsledků. To, že dioxiny zůstávají z více než 95 procentech v popílku, kde mají zůstávat právě proto, aby neznečišťovaly životní prostředí, je fakt, který naopak vypovídá o vysoce účinné metodě čištění vypouštěných emisí v ZEVO (Zařízení na energetické využití odpadu) Praha Malešice," uvedl v reakci Mana.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Panna, a přesto těhotná? Děsivý nález u gynekologa v břiše mladé studentky

Horký objev z USA: Víme, co účinně zabíjí rakovinné buňky!

TN.cz/ych ČTK
Reklama