Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 13. 10. 2017
ekologické dotace

Lidé se dočkají domácích čističek vody. Stát na ně rozdá 200 milionů

Vodovodní baterie
Zdroj: Profimedia
Ilustrační foto

Oblíbené dotace na domovní čistírny odpadních vod se vrací. Po úspěchu předchozí výzvy uvolňuje Ministerstvo životního prostředí na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domácích čistíren dvojnásobnou částku, celkem 200 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Zájemci o dotaci mohou žádat od 16. října.

První dotační výzva, která podpořila tzv. decentralizované čištění odpadních vod, odstartovala vloni v listopadu a ministerstvo v ní nabídlo 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí (SFŽP) po přijetí žádostí za 133 milionů korun na výstavbu 1 042 domovních čistíren výzvu předčasně uzavřel, proto je nyní k dispozici dvojnásobná výše prostředků. 

 

Kanalizaci v současnosti používá 85 procent lidí. Problém ovšem nastává v lokalitách, kde je koncentrováno méně lidí a budování centrálních čističek se tady nevyplatí. "Soustavy moderních domovních čistíren se ukázaly jako cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění vod. Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění," shrnuje Brabec důvody podpory. 

 

Ministerstvo přispěje na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u rodinných či bytových domů do 50 obyvatel. Soustava musí přitom odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. Výše příspěvku se podle kapacity jedné čistírny pohybuje od 100 do 240 tisíc korun.

 

 

"V minulé výzvě se investiční náklady projektů pohybovaly od 400 tisíc do 20 milionů korun, dotace z nich může obcím pokrýt až 80 procent," upřesňuje ředitel SFŽP Petr Valdman s tím, že průměrná míra podpory v předchozím období dosáhla 65 procent.

 

O dotaci nežádají přímo obyvatelé domů, ale zástupci obcí. Žádosti o podporu přijímá SFŽP od 16. října 2017 až do 30. června 2019, případně do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2021.

mom TN.cz