Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 21.1. 2018 22:29
lepší bydlení

Nepropásněte příspěvek od státu, rozdá miliardy! PŘEHLED DOTACÍ

Zdroj: TV Nova

I v letošním roce rozdělí stát mezi lidi stamiliony korun prostřednictvím dotací na nové bydlení nebo na rekonstrukci toho stávajícího. Těšit se ale mohou i na kotlíkové dotace a stále je možné žádat o příspěvek v programu Dešťovka.

Částkou zhruba 1,1 miliardy korun podpoří bydlení v roce 2018 Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), a to formou nízkoúročených půjček a dotací v rámci svých programů. Kromě toho se zaměří také na úpravu veřejných prostranství.

 

"Úkolem Fondu v roce 2018 bude nejen podpora bydlení. Právě program na regeneraci veřejného prostranství je první vlaštovkou v přerodu SFRB na Státní fond regionálního rozvoje, a tedy jeho větší zacílení na rozvoj měst a obcí," říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

 

Finanční prostředky z rozpočtu SFRB půjdou v roce 2018 na poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů (270 mil. Kč), na opravy a modernizace bytových domů (500 mil. Kč), na úvěry pro mladé na pořízení vlastního bydlení (50 mil. Kč) či na zkvalitnění bydlení (50 mil. Kč) a nebo také na podporu obnovy bydlení zničeného či poškozeného živelní pohromou (10 mil. Kč).


 

Příklady dotací na bydlení v rámci SFRB:

Program 600

Jedná se o úvěrový program na pořízení bydlení pro mladé do 36 let, kteří pečují o dítě do 6 let. Lze jej využít na výstavbu rodinného domu, nástavbu bytu nebo změnu jiné stavby na obydlí či na koupi obydlí. Maximálně můžete získat 50 % skutečných nákladů na výstavbu či převod – minimálně 50 tisíc Kč, maximálně 600 tisíc korun.

 

Úroková sazba je minimálně ve výši základní referenční sazby EU (0,75) + 1-2 % p.a., je fixní nejdéle na dobu 5 let. Splatnost úvěru je maximálně 15 let. Výhodou je, že mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků. Správa a vedení úvěrů je zdarma, stejně jako odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB. Podrobnosti ZDE.

 

Program 150

V rámci tohoto úvěrového programu si mladí lidé do 36 let mohou zrekonstruovat a modernizovat bydlení. Úvěr lze využít například na připojení k veřejným sítím, zateplení domu, opravu střechy, oken a dveří, komínu. Za peníze si můžete koupit i venkovní žaluzie, nový kotel, opravit koupelnu, nainstalovat solární panely, vymalovat a mnoho dalšího.

 

Úvěr můžete obdržet do výše až 150 tisíc s úrokovou sazbou 2 % po celou dobu splácení. Splatit jej musíte do 10 let od doby zahájení čerpání. Ani tady neplatíte za předčasné splacení a zdarma máte konzultaci pracovníků SFRB. Podrobnosti čtěte ZDE.


Program Panel 2013+

Program nabízí nízkoúročné úvěry na opravy a modernizace bytových domů, a to panelových i cihlových. Využít je lze na snížení energetické náročnosti domu, opravy poruch domů, modernizace společných prostor a modernizace bytových jader.

 

Úvěr může dosahovat výše až 90 % způsobilých výdajů. Úrokové sazby se mění podle doby splácení. Pokud splatíte do 10 let, počítá se základní referenční sazba EU (0,75 %), do 20 let je to + 1 %, do 30 let pak + 2 %. Fixace je po celou dobu splácení. Podrobnosti ZDE.

 

 

Program Živel

Je určen na obnovu bydlení postiženého živelní pohromou. Úvěr je možné použít na výstavbu nového obydlí, které musí probíhat mimo záplavové území, na pořízení obydlí či na vybudování protipovodňových opatření.

 

Na opravu můžete získat úvěr minimálně 30 tisíc Kč, maximálně 300 tisíc Kč, maximálně však do 90 % skutečných nákladů. V rámci oprav lze poskytnout úvěr na realizaci protipovodňových opatření maximálně do 70 % skutečných nákladů. Na výstavbu můžete dostat maximálně 2 500 000 Kč (max. 80 % skutečných nákladů), na pořízení pak 1500 000 Kč (max. 80 % pro nižší z ceny prodejní nebo odhadní).

 

Úroková sazba pro úvěr na opravu se rovná referenční sazbě EU (0,75 %), na výstavbu a pořízení bydlení pak sazbě EU + 2 % s fixací na 5 let. Splatnost u úvěru na opravu je 10 let, na výstavbu a pořízení do 20 let. Podrobnosti ZDE.

 

Chcete ušetřit statisíce za vytápění či za vodu? Podrobnosti o dalších dotacích čtěte na následující straně.

mom TN.cz