Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 14.2. 2018 22:12
Přelomový verdikt

O postižené se musí postarat kraje, rozhodl Ústavní soud

Zdroj: TV Nova

Ústavní soud vydal zásadní rozhodnutí o vymahatelnosti sociální péče. Posuzoval případ 24letého autisty, jehož rodina už se o něj nedokázala dál starat, proto žádala o pomoc Středočeský kraj. Podle soudu mají kraje povinnost postiženým lidem zajistit odpovídající péči.

Mladík trpí poruchou autistického spektra a je středně těžce mentálně postižený, což doprovází závažné poruchy chování. Do února 2016 o něj v menším bytě pečovaly více než 80letá babička a matka, která má rovněž zdravotní postižení.

 

Už v té době pomáhal s péčí o mladíka osobní asistent a rodina využívala odlehčovacích pobytů. Když ale chtěli chlapce umístit do ústavu, kde by o něj bylo postaráno, v žádném zařízení neuspěli. Pacienta odmítaly kvůli naplněné kapacitě či kvůli tomu, že nepatřil do "cílové skupiny".

 

Zoufalá rodina se proto opakovaně obracela na městský i krajský úřad s tím, že už péči o chlapce nezvládají a celá situace je velmi tíživá. Úřady pouze doporučily obrátit se na konkrétní sociální zařízení, ani to ale k ničemu nevedlo. Příbuzní proto podali žalobu ke Krajskému soudu v Praze na ochranu před nezákonným zásahem veřejné moci.

 

Krajský soud nejdříve shledal, že se Středočeský kraj dopustil nezákonného opomenutí, když neučinil dostatečná opatření k dostupnosti služeb. Nejvyšší správní soud (NSS) ale verdikt zrušil a žalobu zcela odmítl s tím, že kraj nemůže být ve správním soudnictví vůbec žalován.

 

 

Případ dospěl až k Ústavnímu soudu, který teď rozsudek NSS zrušil. Konstatoval, že Česko musí dodržovat pravidla, k nimž se zavázalo v mezinárodní Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

 

Stát, potažmo kraje mají podle soudu povinnost zajistit lidem s hendikepem integraci do společnosti a důstojný život. Na druhou stranu nemusí úřady splnit všechny požadavky stěžovatele, jen nesmějí zůstat nečinné a "nechat potřebné na holičkách". Zprávu o rozhodnutí Ústavního soudu najdete zde.

epa TN.cz
Obchodní sdělení

Sedíte na zdravé židli?

Reklama