Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 6. 12. 2017
vánoční dekorace

Obtěžuje vás soused vánočním osvětlením? Víme, jak se bránit

Vánoční výzdoba
Zdroj: Profimedia
Ilustrační foto

Vánoce by měly být svátky klidu a míru. Jenže když vám celou noc svítí do okna žárovky, kterými si soused ozdobil stromy nebo dům, může se pohodová atmosféra rychle změnit v rozčarování. Dá se proti tomu bránit?

Dát si do okna svícen nebo ozdobit strom před domem světýlky k předvánočnímu období patří. Jenže čeho je moc, toho je příliš. A když si pak jeden ze sousedů ozdobí dům od sklepa až po půdu zářivými barevnými řetězy, které v noci září jako obří billboard, je rázem po idylce.

 

Pokud světlo z vánočních ozdob vniká na váš pozemek, a to ve větším množství, než je ve vašem okolí běžné, můžete se bránit. "Vlastník věci je oprávněn při svém užívání nemovitosti si počínat tak, že účinky jeho jednání, tedy např. blikající vánoční osvětlení, se projeví i na sousední nemovitosti. Ve všech případech je omezen už ze zákona, bez sousedova zásahu resp. zákazu, a je povinen zdržet se takových imisí, pokud přesahují míru přiměřenou poměrům," vysvětlil právník Ondřej Bultas.

 

Sousedské poměry totiž upravuje občanský zákoník: "Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku," píše se v zákoníku.

 

 

V případě vánočního osvětlení jde o tzv. nepřímé imise, protože jejich zdroj je na jednom domě a tam se především projevují následky, světlo se však šíří i na domy sousední, přičemž nemusí jít jen o ty bezprostředně sousedící, ale i vzdálenější.

 

"Ochrana se sousedovi poskytuje proti nepřímým imisím jen tam, kde to překračuje míru přiměřenou poměrům, společensky únosné hranice dané dobrými mravy. Jen takový zásah je neoprávněný. Ostatní, běžné imise, které nepřekračují míru přiměřenou poměrům, jsou sousedé povinni navzájem si trpět. Nutno dodat, že běžné blikající vánoční osvětlení by pravděpodobně ve většině případů míru přiměřenou poměrům nepřekračovalo," dodává Bultas. Pokud má tedy soused nazdoben dům podobně jako jiní lidé ve vaší ulici nebo obci, budete se s tím muset smířit, i kdyby vám blikání nebo světlo vadilo.

 

Advokát by doporučoval situaci řešit domluvou s daným sousedem. Rozumná domluva vám může ušetřit hodně starostí, soused totiž třeba ani neví, že vám svítí přímo do oken. "V některých případech by mohlo jít o přestupek ve smyslu Zákona o přestupcích, takové jednání je tedy možné oznámit policii. Teprve v krajních případech zjevné nepřiměřenosti by mělo smysl podat žalobu k soudu na zdržení se takového jednání a popřípadě také podání návrhu na vydání předběžného opatření," zakončil Bultas.

mom TN.cz
Reklama