Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 7.1. 2016 19:29
výjimečný trest

ROZBOR: Proč nedostal Kramný za vraždu Moniky a Kláry doživotí?

Kramný - rozsudek - breaking news
Zdroj: TV Nova

Po dnešním soudním řízení byl Petru Kramnému uložen výjimečný trest 28 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. I přes to, že jsou někteří s verdiktem soudu spokojeni, najde se mnoho hlasů, které volají po doživotí. Jaké jsou ale podmínky k uložení výjimečného trestu?

Anketa

Souhlasíte s výší trestu pro Petra Kramného?

Hlasovalo 16812 lidí.
Výjimečný trest je možné uložit pouze za zvlášť závažný zločin, u kterého to zákon dovoluje. Obvykle se jedná o trest odnětí svobody od 20 do 30 let nebo na doživotí.


První verzi trestu odnětí svobody od 20 do 30 let lze uložit za podmínek, že byl spáchán zvlášť závažný zločin, případně že by byla resocializace pachatele velice obtížná. Stačí, aby pachatel splňoval jednu z podmínek.

 

 

Druhou verzi výjimečného trestu, doživotí, může soud také uložit pouze za určitých podmínek. Pro uložení doživotí musí pachatel spáchat zvlášť závažný zločin vraždy, nebo který při spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení, vlastizrady, teroristického útoku, teroru, genocidy, útoku proti lidskosti, použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva nebo zneužití mezinárodně uznávaných znaků úmyslně způsobil smrt člověka.

 

 

Pro uložení doživotí je velice důležitý psychologický posudek, který má za úkol určit, zda je u pachatele možná náprava a opětovné začlenění do společnosti. V případě, že ano, je uložen menší trest, pokud je možnost resocializace nulová nebo nízká, volí soud doživotí.

  

„Z hlediska psychiatrického není pobyt na svobodě nebezpečný, netrpí závažnou duševní poruchou. Je konstatováno, že resocializace je možná, ale za předpokladu nepřijetí viny je výrazně oslabena. Což neznamená, že je oslabena do míry, kdy by byla obzvlášť ztížena. Uvedené skutečnosti vedly soud k závěru, že nejsou splněny podmínky pro uvalení trestu na doživotí,“ vysvětlila soudkyně Renata Gillová.

 

 

O výši trestu rozhodovalo také několik přitěžujících okolností. Petr Kramný neprojevil nad spáchaným činem lítost, snažil se svést vinu na Moniku, zavraždil dvě osoby, přičemž jednou z nich bylo dítě. Jedinou polechčující okolností v tomto případě je fakt, že obviněný nebyl předtím trestán, což se ve výši trestu také odrazilo.

 

 

Trest odnětí svobody na doživotí je u nás nejvyšší možný. Do roku 1990 to byl trest smrti.


NEPŘEHLÉDNĚTE:

Zbil přítelkyni kvůli postu na Facebooku. Neuvěříte, kam ho soud místo do vězení poslal

Mladík málem zabil svou přítelkyni! Co však udělala, když ji pustili z nemocnice? Tomu neuvěříte!

klma TN.cz