Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 12.6. 2017 22:35
nedostatek srážek

Program Dešťovka má bojovat proti suchu, může ale zdražit vodu!

Zdroj: TV Nova

Dotační program Dešťovka může zdražit vodu. Správci vodovodních a kanalizačních sítí napříč republikou tvrdí, že jakmile začnou lidé dešťovou vodou ve velkém splachovat toalety, nedokážou změřit množství vody, které takhle projde do čističek. To by mohlo mít za následek zvýšení ceny stočného.

Zatímco ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 30 tisícovou dotaci na vybudování nádrží na dešťovou vodu, která bude používána nejen na zalévání, ale například i na splachování toalet a sprchování, správci kanalizačních sítí v tom vidí problém.

 

"Ve vodovodním řadu vždy teče jen pitná voda. Problém může být i v tom, že nevíme, jaká voda do jak kvalitní nádrže přiteče, co je to za vodu, může to mít za následky extrémy a kožní problémy," vysvětlil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové František Barák.

 

"Všude ve světě je to normální, dešťová voda se už využívá i u velkých bytových komplexů v Praze," reagoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Už nyní domácnosti v republice odeberou 600 milionů kubíků vody ročně, čističky zpracovávají ale znečištěné vody dvakrát tolik. A pokud by se objem vody k vyčištění ještě kvůli programu Dešťovka navýšil, vodovody a kanalizace uvažují o plošném navýšení ceny za stočné.

 

„Není možné připustit, aby náklady spojené s odváděním a čištěním takto produkovaných odpadních vod byly přenášeny na ostatní uživatele veřejné kanalizace,“ sdělilo Sdružení odboru vodovodů a kanalizací.

 

 

"Bylo by to jen minimální zdražení, cena stočného se vypočítává z ceny vodného," doplnil Barák. Jenže správci kanalizací tvrdí, že nebude možné technicky změřit množství vody, jaké do kanalizace proteče. Podle ministerstva by společnosti neměly hledět jen na svůj zisk.

 

"Je to nátlak, jde jim jen o zisk. Hanba jim, jdou proti celosvětovému trendu šetření vodou," reagoval ministr Brabec. Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací by mnohem účinnější zbraní proti nedostatku vody bylo nechat vsáknout dešťovou vodu v místě dopadu a ne ji znovu odvádět do kanalizace.
 

tn.cz / TV Nova