Publikováno 12. 10. 2017
Velké srovnání Zemědělství

Programové priority : Strany chtějí zbavit česká pole řepky a kukuřice

Kombajn
Zdroj: Mediafax
Kombajn

Podpora malých a středních zemědělců, pěstování základních potravin v Česku a nahrazení plodin využívaných k výrobě biopaliv, zejména řepky, pícninami. To slibují před volbami politické strany. Redakce TN.cz srovnala jejich priority v oblasti zemědělství

TN.cz přináší srovnání předvolebních priorit předních politických stran v oblasti zemědělství. Devíti nejsilnějších stran jsme se zeptali, kam by podle nich mělo směřovat české zemědělství a jaké plodiny by měly na polích převládat. Hnutí ANO a ČSSD ve stanoveném termínu odpověď na otázky TN.cz nezaslaly.


Ze zaslaných odpovědí vyplývá, že většina stran podporuje spíše malé a střední pěstitele. ODS dokonce mluví o zastavení "posilujících tendencí vytváření novodobých JZD, která nemají žádný vztah k půdě, konkrétnímu místu ani lidem, kteří jej obývají," upozorňuje, že Česko má jedny z největších zemědělských podniků v EU. "A zároveň jeden z nejnižších počtů rodinných příslušníků pracujících v zemědělství," upozorňuje strana. Rodinné farmy jsou podle ní běžné na Západě a na rozdíl od velkofarem jsou podle ODS zárukou lepší péče o krajinu.


Hnutí Starostové a nezávislí plánuje podporovat malé a střední pěstitele a bojovat se suchem a erozí půdy. Lidovci chtějí zemědělskou politiku, která nastaví takové podmínky, "které zajistí produkci širokého spektra potravin, které v naší zemi lze vyprodukovat a to s ohledem na princip trvalé udržitelnosti a vysoké kvality".


 

O podpoře rodinných farem a malých a středních zemědělských podniků mluví také TOP 09. Podle ní takové společnosti zacházejí šetrně s životním prostředím, půdou a vodou. "Díky nim vznikají nová pracovní místa na venkově a především produkují kvalitní regionální potraviny. TOP 09 bude rozhodně podporovat hospodaření na menších půdních lánech, než je nyní v ČR běžné. Budeme také podporovat chovatele skotu i drobné sadaře a zelináře," slibuje strana.


Podle SPD je české zemědělství potřeba osvobodit od diktátu Evropské unie a chránit před dovozem dotované zemědělské produkce ze zahraničí. "Je nutné obnovit potravinovou bezpečnost České republiky v oblasti množství a kvality potravin. Zemědělské podniky budou moci obnovit přirozenou rovnováhu mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, což vytvoří pracovní místa na venkově a umožní rozvoj malých potravinářských podniků," věří strana.


 

Piráti chtějí chránit zemědělskou půdu, lesy i krajinu, kupříkladu podporou organického hnojení či recyklací biodpadů. "Chceme rozmanitou zemědělskou produkci a svobodu v pěstování plodin, nikoliv rozsáhlé žluté lány podporované z dotací," píší Piráti.

 

Komunisté chtějí posilovat potravinovou bezpečnost a soběstačnost. "Vyžaduje to posílení národních dotačních zdrojů pro rozvoj zemědělské prvovýroby. Platby na výrobu a výnos, ne na farmy diskriminující zemědělskou velkovýrobu," napsali komunisté. Navrhují ještě jedno opatření: "Jako protiváhu velkých obchodních řetězců je potřeba budovat síť vlastních potravinářských provozů jejich prodejen," jsou přesvědčeni komunisté.

 

Už žádné žluté lány řepky!

Velké lány řepky pěstované na příměs do biopaliv si většina stran na českých polích nepřeje. Podle SPD řepka a také kukuřice zmizí samy, když českým zemědělcům nebude do podnikání mluvit Evropská unie. Řepku a kukuřici mají nahradit trvalé pícniny. "Sníží se úroveň chemizace a zlepší se bilance vody v krajině a ochrana půdy před erozí," věří strana.

 

Kromě obilovin by se čeští zemědělci měli zaměřit na rostliny zadržující vodu a zabraňující erozi půdy, je přesvědčeno hnutí STAN. ODS věří, že stát nemá zemědělcům určovat, co mají zasít. A to ani nepřímo prostřednictvím dotací. "Stát má však hlídat, aby nedocházelo k nepřiměřené erozi půdy v důsledku nevhodné zemědělské činnosti," upozorňují občanští demokraté.

 

 

Komunisté jsou přesvědčeni, že není potřeba pěstovat tolik pícnin jako v minulosti, protože čeští zemědělci výrazně snížili stavy skotu i prasat. Pěstování plodin určených do biopaliv namísto potravinářských, ale nepodporují.

 

Pro lidovce je důležité pěstovat plodiny udržující potravinovou soběstačnost a podporující výživu obyvatelstva. Piráti zase zdůrazňují pěstování technických plodin, které slouží jako zdroj obnovitelných přírodních surovin, kupříkladu přírodních vláken, olejů, barviv a léčiv.

 

Pro TOP 09 je nejdůležitější rozmanitost a hospodaření na menších plochách. "TOP 09 více podpoří pěstování zeleniny a výsadbu ovocných sadů. Na česká pole chceme opět vrátit pícniny, které slouží jako krmivo pro dobytek a zlepšují kvality půdy. Odmítáme, aby byla většina polí kvůli krátkodobému zisku osázená řepkou do biopaliv a kukuřicí do bioplynových elektráren.

vbo TN.cz