Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 23.3. 2018 14:03

ZNÁME VÝHERCE: Jak si užít Dubaj: Krátké zastavení ve městě přepychu

Travel Advance
Zdroj: oficiální zdroj

Je krásná, je bohatá a velmi mladá. Novodobá Dubaj je výkladní skříní luxusu, kterým oplývají šejkové ze Spojených arabských emirátů. A mohla by určitě být atraktivní arabskou princeznou. Ucházet se o její ruku sice nemůžete, prožít s ní pár nádherných dní ale určitě ano. Na co před cestou myslet? A co v Dubaji určitě nevynechat?

Burj Khalifa

Nejvyšší budova světa, která stoupá až do výšky 828 metrů. Má 200 pater a navštívit můžete vyhlídku ve 124. patře a nově i ve 148. patře. Zájem o návštěvu je opravu ohromný, ročně přijdou dva miliony turistů, především v pátek a v sobotu a pak v časech okolo západu slunce. Nejvolněji naopak bývá mezi 10. a 13. hodinou. A pozor, už samotné stoupání na vyhlídku je mimořádným zážitkem. Do výšky 452 metrů vás zhruba během minuty vyveze výtah za doprovodu video projekce a dramatické hudby.

Dubai Mall – největší obchodní centrum

V blízkosti Burdž Chalífy se rozprostírá Dubai Mall – největší obchodní dům nejen v Dubaji, ale i na celém světě. Kromě stovek obchodů zde naleznete i obří akvárium se žraloky nebo simulátor Airbusu A380. Přímo vedle obchodního domu je také největší tančící fontánou na světě. Představení zde probíhají v půlhodinových intervalech od 18 do 23 hodin.

Deira a Golden Souk – prohlídka staré Dubaje

Určitě nevynechejte návštěvu staré čtvrti Deira a především zlatého trhu – Golden Souk. Právě tady prožijete naplno kontrast okázalé moderní architektury a starého orientu. Na trhu Golden Souk najdete obrovský výběr koření, látek, zlata a dalších desítek tradičních výrobků.

Dubai Parks and Resorts – největší zábavní park na středním východě

Hned čtyři zábavní parky na jednom místě, přičemž každý z nich vás může zabavit na celý den. Navštívit můžete Legoland, kde můžete obdivovat přesný model celé Dubaje postavený z nejoblíbenější stavebnice na světě. Menší děti se zase dosyta vydovádí na skluzavkách ve vedlejším vodním legolandu.

V Motiongate parku se jako mávnutím kouzelného proutku přenesete do světa animovaných filmů. Čeká tu na vás šmoulí vesnička, Shrekova bažina nebo hrdinové z filmů Kung-fu Panda a Madagaskar. Děti, které příběhy těchto postav hltají na televizních obrazovakách, na tuto návštěvu jistě dlouho nezapomenou.

VÝHERCE NAŠÍ SOUTĚŽE JE:

HANA SMETANOVÁ - UHERČICE

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu Tn.cz o slevový voucher na dovolenou v Dubaji
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o slevový voucher na dovolenou v Dubaji (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost TRAVEL ADVANCE s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 12. 3. 2018 na internetových stránkách http://tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 18. 3. 2018 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Dubaj“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení zveřejněna na internetových stránkách http://tn.nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá slevový voucher na dovolenou v Dubaji od CK Fischer v hodnotě 9.999 Kč. Platnost voucheru je do 31. 12. 2018.
6. Správná odpověď na soutěžní otázky a jméno výherce budou zveřejněny na internetových stránkách http://tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Cena bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu (bydliště). Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.
8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tn.nova.cz.

V Praze dne 26. 2. 2018

Komerční článek
Obchodní sdělení

Co musíte letos ochutnat u moře?

Alexandria
Obchodní sdělení

Čtyři slavné pláže Evropy

Alexandria
Obchodní sdělení

Řecko pětkrát jinak

Alexandria