Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 25. 12. 2017

STEINEX – nová éra výroby masných produktů.

Steinex
Zdroj: oficiální zdroj

Společnost STEINEX a.s. je 100% rodinnou společností, zabývající se již po čtvrt století výrobou potravin z masa. Nové trendy ve stravování, překotný vývoj technologií v potravinářském průmyslu, tlak na bezpečnost potravin, rozšíření trhu na prostor EU – to jsou hlavní výzvy, kterým musí denně rodinná firma čelit. Ptali jsme se MVDr. Jaromíra Steinhausera, majitele společnosti Steinex.

- Mohou být uzeniny kvalitní a co si pod kvalitou představit?

„Ano, masné výrobky mohou být kvalitní a trend zvyšování kvality vychází v posledních letech od spotřebitelů velmi citelně. Na kvalitu je pak nutné nahlížet z několika směrů. V první řadě se bavíme o složení výrobku a použití kvalitních surovin, lze tam však i zahrnout výrobní strategii firmy, nebo místo prodeje. Může se stát, že výrobce vyrobí kvalitní párek s vysokým obsahem masa, ale prodejce ho nevhodně uskladní, nebo hygiena prodejny je na slabší úrovni. To vše se pak může projevit na kvalitě výrobku, který se dostane k zákazníkovi. Nutno podotknout, že výroba masných výrobků patří mezi nejpřísněji kontrolované potravinářské provozy.

- O co se při nákupu zajímat a co sledovat?

„Pokud se bavíme o samotném masném výrobku, tak jeho složení. Platí pravidlo, že čím vyšší obsah masa, tím méně náhražek, které je jinak nutné při výrobě masných výrobků použít. Levnější výrobky obsahují separáty, sóju, velké množství tuku nebo mouku. Kvalitní uzeniny mají vyšší a vhodnější výživové hodnoty, než výrobek nastavovaný separátem. Výhodnost při nákupu tak může být jen zdánlivá. Šunky se kupříkladu klasifikují do tří jakostních tříd, jež jsou symbolem kvality. Při výrobě šunky nejvyšší jakosti a šunky výběrové se používají ty nejkvalitnější části vepřové kýty, jako je horní a spodní šál. Navíc nesmí obsahovat barviva, vlákninu ani škrob. U šunky jakosti standardní se již aditiva vyskytnout mohou. Šunky vyrobené z jiných druhů masa, než je vepřové (např. kuřecí, krůtí), musí přímo v názvu výrobku nést druh jatečního zvířetem, ze kterého byly připraveny, aby nedošlo ke klamání spotřebitele.

Steinex
Zdroj: oficiální zdroj


- Od kterého výrobce vlastně uzeniny nakupovat?

„Kromě výše uvedených údajů by měl mít každý spotřebitel svého řezníka, kterému důvěřuje. To se netýká pouze řeznických krámů v blízkosti bydliště, ale i tradičních značek, které jsou běžně dostupné na regálech v obchodech. Steinex má, oproti ostatním producentům, vyšší přidanou hodnotu ve vysoké míře důrazu na bezpečnost potravin. Pracujeme totiž v zcela nových a moderních prostorách, kde dbáme v maximální míře na nepřetržitost teplotního řetězce, před i po tepelném opracování, maximální důraz na hygienu při vstupu do výrobních prostor a samozřejmě důraz na kvalitu použitých surovin.

- Lze se při nákupu řídit například značkou ocenění KLASA?

„Národní značku kvality KLASA uděluje ministr zemědělství ČR, přičemž splnění všech kvalitativních podmínek ověřuje a hodnotí Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou. Výrobky označené značkou KLASA mají vyjadřovat nejen kvalitu, ale i výjimečné charakteristiky, které je odlišují od srovnatelných výrobků. Oceněním kvality KLASA se může pochlubit Štýrská klobása a Štýrské párečky Steinex.

Přijetím značky KLASA vyjadřuje výrobce zároveň otevřenost vůči průběžným inspekcím kontrolních orgánů SVS ČR a SZPI. Logo KLASA je pro spotřebitele rychlým orientačním vodítkem při nákupu potravin.

„Všechna ocenění, oborové certifikace a s ním spojené kvalitativní kontroly podstupuje Steinex kvůli udržení důvěry zákazníků a průhlednosti výroby. Zkrátka stojíme si za kvalitou a chceme nabízet poctivé masné výrobky. Výsledkem našich snah je neustále se rozšiřující výroba a rozvíjející se export. Pokud dělá člověk dlouhodobě věci dobře, výsledky musí přijít! Uzavírá rozhovor Jaromír Steinhauser, předseda představenstva společnosti.

Steinex
Zdroj: oficiální zdroj

Komerční článek