Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 6. 2. 2018
Příjmy z EU

Výhodné členství? ČR získala loni z pokladny EU 55,4 mld. korun

Evropská unie
Zdroj: Thinkstockphotos

Evropská unie přilepšila v roce 2017 českému rozpočtu 55,4 miliardami korun. Pozitivní bilanci drží Česká republika od svého vstupu do EU. Loni získala z jejího rozpočtu 97,9 mld. korun a odvedla 42,4 mld. korun. O kladném rozdílu příjmů z EU a nákladů souvisejících s členstvím informovalo Ministerstvo financí.

Kladné saldo je tvořeno především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 64,1 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 29,4 mld. Kč. 

 

Ve srovnání s předchozími lety došlo k výraznému poklesu čistých příjmů. V roce 2016 byly čisté příjmy téměř o 25 mld. korun vyšší, v roce 2015 dokonce o 95 mld. Pokles je podle ministerstva financí způsoben tím, že v letech 2015 a 2016 se výrazně koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007-2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014-2020.

 

Česká republika drží od svého vstupu do Evropské unie pozici čistého příjemce - zatím neodvedla do rozpočtu EU více, než z něho přijala. Od května 2004 Česko zaplatilo 515,8 miliardy korun, naopak z unijního do českého rozpočtu přiteklo 1,2 bilionu korun. Celkem již ČR získala o 695,5 miliardy korun více, než odvedla.

 

Vývoj čisté pozice ČR (rozdíl příjmů z EU a odvodu do ní) v letech 2004-2017

 

Podobně výhodnou pozici zastává Slovensko, Polsko či Rumunsko. Naopak na financování EU mají největší podíl Německo, Francie či Švédsko. O významný příspěvek přichází rozpočet EU po brexitu Velké Británie.

sih TN.cz