Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 11. 7. 2017
Doberou se pravdy

Zastánci Petra Kramného zuří: Patologové neodebrali dost vzorků

Petr Kramný - důkazy
Zdroj: tn.cz / profimedia.cz

Spolek Šalamoun, který je přesvědčený o nevině Petra Kramného, odhalil další zarážející skutečnost. Ostravští patologové, kteří po převozu těl z Egypta Moniku a Klárku pitvali, neodebrali dost vzorků! A to i přesto, že vzorek odebraný ze srdce je klíčovým důkazem. V Ostravě je z Moničina srdce jen jeden jediný!

Zástupci spolku Šalamoun dlouho usilovali o to, aby jimi oslovení odborníci mohli prohlédnout nekroptický materiál odebraný při pitvě Moniky a Klárky. Opakovaně uváděli, že jim v přístupu brání přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě Igor Dvořáček. Celá kauza se dokonce dostala až na půdu Poslanecké sněmovny, kde poslankyně Jana Černochová interpelovala ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

 

Ten uvedl, že neexistuje právní důvod, který by měl znalcům v přístupu ke vzorkům bránit a pokud by ÚSL v Ostravě nerespektoval výzvu k vydání materiálu ke zkoumání, mohl dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun. Následně Ústav znalcům konečně přístup ke vzorkům umožnil.

 

Ti měli podle místopředsedy spolku Šalamoun Václava Peričeviče odhalit, že Monika a Klárka na selhání srdce po zásahu elektrickým proudem nezemřely. Bližší podrobnosti ale zatím spolek Šalamoun odhalit nechce. Poukazuje ovšem na další závažné skutečnosti.

 

"Při předávání nekroptického materiálu znalcům nastal neuvěřitelný šok, protože bylo zjištěno, že existuje pouze jeden jediný řez srdce Moniky Kramné, protože víc řezů v ÚSL Ostrava nepořídili!" zlobí se místopředseda spolku Václav Peričevič.

 

 

Spolek o tom mluvil s několika odborníky a ti se podle Peričeviče shodli, že je to naprosto nedostatečné množství vzorků pro stanovení závěrů. A to v situaci, kdy patologové při pitvě nedokázali stanovit příčinu úmrtí. Ze srdce Klárky Kramné odebrali patologové Marek Dokoupil a Margita Smatanová jen dva vzorky.

 

"U myokardu by měl být odebrán vzorek z každého oddílu srdce, tzn. z přední stěny, zadní stěny, obou komor a nejméně ještě jeden preparát," tvrdí spolek Šalamoun. Poukazuje na to, že znalci ještě "dokázali" fotografii vzorku srdce omylem vložit do jiné složky. "Dnes, při vědomosti toho, že existují celkem jen 3 vzorky, lze toto považovat za obdivuhodný omyl," dodal Peričevič.

 

 

Údajnou manipulaci s důkazy vyšetřovala i policie, dospěla ale k závěru, že šlo o nedbalost, nikoliv o úmysl, a že to nemělo vliv na výsledek soudního stání. S tím zastánci Petra Kramného nesouhlasí.

 

Spolek poukazuje také na rozdílný přístup, jaký ke vzorkům měli znalci obžaloby a znalci obhajoby. "Znalci obžaloby měli možnost nekroptický materiál prohlédnout na svých pracovištích, na svých zařízeních a s týmem svých spolupracovníků. Měli možnost pořízení dalších řezů a zejména měli možnost nekroptický materiál si znovu prohlédnout třeba s odstupem několika dnů," uvedl Peričevič s tím, že znalci obhajoby tuto možnost neměli, nemohli si pořídit další řezy a vzorky mohli zkoumat jen v Ostravě.

vbo TN.cz