Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 15. 10. 2013
zákon funguje

Neplatič alimentů má smůlu, zabavený řidičák mu soud nevrátí!

Soud ilustrační
Zdroj: Thinkstockphotos

Okresní soud v Táboře dnes řešil případ dlužníka alimentů, který požadoval, aby mu byl vrácen řidičský průkaz. Oprávnění k řízení vozidla mu pozastavil soudní exekutor kvůli neplacení výživného na nezletilé děti. Soud však konstatoval, že návrhu na zastavení exekuce nevyhoví. Exekutoři pozastavili neplatičům alimentů už zhruba 1 500 řidičáků!

 Novinka platí od začátku roku a je nadmíru účinná. V praxi má zásadní dopad, zejména ve věcech, které do té doby vypadaly beznadějně.
 

V uvedeném případě čelí dlužník (36) dalším pěti exekucím, jen dlužné výživné činí bezmála 130 000 Kč, což má mimo jiné negativní dopad na finanční situaci matky, která skončila v insolvenčním řízení. Pro neplacení výživného je dlužník rovněž trestně stíhán.
 


Řidičáky se aplikují právě v řízeních, kde dlužník například pracoval na černo a nebylo možné dohledat žádný jeho majetek, přitom bylo zřejmé, že existuje. Reálný dopad je tedy pozitivní. Ve většině případů došlo k tomu, že dlužník s pozastaveným řidičákem ihned kontaktoval příslušný exekutorský úřad a snažil se o aktivní přístup, třeba o sjednání splátkového kalendáře. Velká část takto exekuovaných lidí se dokonce dostavila přímo na úřad, aby částku uhradila v hotovosti v plné výši.
 

"K pozastavení řidičského oprávnění dochází hlavně v případech, kdy dlužník pracuje na černo nebo účelově skrývá svůj majetek. Je zřejmé, že v těchto řízeních bývají srážky ze mzdy nebo obstavení účtu neúčinné. Soudní exekutoři vždy pečlivě zvažují, v jakých situacích řidičák postihnout. Čerpají také ze zkušeností svých slovenských kolegů. I když je tento nový prostředek efektivní a neplatiči na něj reagují aktivně, vždy je třeba posuzovat konkrétní průběh řízení, výši dlužné částky, postoj dlužníka a další okolnosti," řekla tisková mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.
 

Pozastavení řidičáku se podle zákona využívá jako primární způsob vymáhání dlužných alimentů. To znamená, že by mělo být preferováno před skupinou způsobů provedení exekuce, které se dlužníka dotýkají podstatně intenzivněji. Prostředek však neslouží k přímému zpeněžení majetku neplatiče.
 


I když se novinka v praxi velmi osvědčuje, soudní exekutoři k ní přistupují obezřetně s ohledem na to, aby dlužník mohl vykonávat své povolání. Pokud k tomuto dojde, musí dotyčný prokázat, že řidičák nezbytně potřebuje ke své obživě, a podat návrh na částečné zastavení exekuce.
 

Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění je možné zrušit, pakliže dlužník příslušnými dokumenty prokáže, že řidičák nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb, nebo pakliže zaplatí dlužné výživné.
 


Prokazování se děje standardními způsoby, je-li tvrzení dlužníka pravdivé a podložené, nevznikají v praxi žádné problémy. Stížnosti na tuto agendu jsou výjimečné, byť je logické, že pro takto i jinak postižené neplatiče alimentů, na které žádný instrument dlouhou dobu neplatil, není nová situace zcela komfortní. To je ale smysl, s nímž zákonodárce počítal. Pozastavení řidičáku má být pro dlužníka motivující.
 

TN.cz