Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 14.5. 2014 17:05
Jak zemřely?

Slámová vrací úder advokátce Petra Kramného: Chce vyvolat negativní náladu proti policii

Slámová, Rejžková
Zdroj: TN.cz/ Archiv Petra Kramného

Bitva právníků, respektive právniček, se rozhořela v kauze Kramný. Portálu TN.cz se ozvala právnička Petra Kramného Jana Rejžková s tím, že jedna z pitevních zpráv hovoří o tom, že zemřely přirozenou smrtí! Právnička pozůstalých Klára Long Slámová ovšem tvrdí, že to není pravda!

"Podle závěrů pitvy, kterou bezprostředně po úmrtí vykonali egyptští lékaři, zemřely Monika Kramná a její dcera na dehydrataci. Šlo o přirozené úmrtí," uvedla pro TN.cz Jana Rejžková s tím, že dokonce Egypťané zadrželi člověku, který na konci července v hotelu Titanic Palace manipuloval s jedy!
 

Tímto výrokem šokovala všechny právnička Petra Kramného. Nedlouho poté se ovšem ozvala advokátka rodiny Moniky Kramné s tím, že nic takového pitevní zpráva neříká a paní Rejžková vše překroutila. "Je mou povinností, jakožto zmocněnce poškozeného otce a bratrů zemřelé Moniky Kramné, na uvedená slova JUDr. Rejžkové reagovat. Je tomu tak nejen proto, že cílem těchto prohlášení se jeví být opět vyvolání spekulací o příčině úmrtí Moniky a Klárky, ale v neposlední řadě i vyvolání negativního smýšlení veřejnosti o práci, kterou v případu vykonala policie a státní zastupitelství," reagovala známá advokátka Klára Long Slámová.
 

Rozhovor s Janou Rejžkovou najdete ZDE.
 

Celé vyjádření Kláry Long Slámové:
 

Dnešního dne učinila obhájkyně Petra Kramného prohlášení oproti reportérovi TN.cz obsahující tvrzení, že: "Podle závěrů pitvy, kterou bezprostředně po úmrtí vykonali egyptští lékaři, zemřely Monika Kramná a její dcera na dehydrataci. Šlo o přirozené úmrtí." , a dále tvrzení, že: „Je to natolik zásadní závěr, který je rozporný se závěry Ústavu soudního lékařství, že podle mě jako pro obhajobu se tvrzení o zástavě srdce po zásahu elektrickým proudem rozplývá v mlhách."
 


Je mou povinností, jakožto zmocněnce poškozeného otce a bratrů zemřelé Moniky Kramné, na uvedená slova JUDr. Rejžkové reagovat. Je tomu tak nejen proto, že cílem těchto prohlášení se jeví být opět vyvolání spekulací o příčině úmrtí Moniky a Klárky, ale v neposlední řadě i vyvolání negativního smýšlení veřejnosti o práci, kterou v případu vykonala policie a státní zastupitelství.
 

Pokud jde o zprávu patologie z Egypta, pak nutno uvést, že pitva obou zemřelých byla provedena neúplně, zcela nedostatečně a absolutně neodpovídala standardům, které jsou stanovené pro pitvy nejen v České republice, ale i Evropě. Orgány obou zemřelých nebyly podrobeny řádnému zkoumání a některé dokonce nebyly podrobeny pitvě vůbec, včetně těch stěžejních. Egyptská pitva byla de facto zaměřena pouze na to, zda na těla bylo působeno fyzickým násilím, nebo zda došlo k užití jedu, nebo zda vykazují chorobné změny. Jednotlivé orgány nejsou v pitevní zprávě popsány, natož řádně hodnoceny. Například celý popis hrudních orgánů Moniky obsahuje pouze 13 slov (bez spojek a předložek). Oproti tomu pitevní protokol ústavu soudního lékařství (v ČR) u pouze základního popisu hrudních orgánů u Moniky je podán na téměř třech stranách A 4, histologický popis pak na další jedné straně. Obdobná situace se týká Klárky. Celý pitevní protokol z ČR čítá desítky stran.
 

Repitva v ČR jednoznačně prokázala, že mnohé hrudní orgány se nacházejí na původních místech, dokonce i bez preparačních řezů, tedy bez předchozí řádné pitvy, bez předchozího řádného zkoumání. Stejná situace je u střev, která nebyla podrobena pitvě v Egyptě, ale až v České republice.
 


S ohledem na naprostou nedostatečnost zkoumání nebyla egyptská strana (na rozdíl od českých znalců) schopna (a je zcela nerozhodné, zda se tak stalo nedbalostí, nebo zda to byl záměr) podat ani pravděpodobné, natož jednoznačné závěry, a proto uvádí závěry pouze v rovině „možnosti“. Závěry zprávy lékařské patologie neobsahují žádné tvrzení o tom, že by u Moniky a Klárky šlo o přirozené úmrtí a že by zemřely na dehydrataci, jak tvrdí obhájkyně P. Kramného. Egyptská strana pouze uvedla k závěrům, že jde o předpoklad a že je v rovině možnosti, že smrt nastala po odvodnění a nedostatku tekutin z důvodu průjmu a zvracení pod dobu dvou dnů.
 

Z uvedeného závěru tedy již z důvodu uvedené roviny "možnosti" nelze nijak vycházet. Tento spekulativní závěr byl jednoznačně překonán repitvou provedenou v ČR. Navíc je v rozporu se samotnými tvrzeními obviněného Kramného, který stále hovoří o otravě, o údajném průjmu a zvracení po dobu jednoho dne (nikoliv dvou), kdy však všichni dle jeho tvrzení požívali tekutiny a Monika ani Klárka netrpěly žádnými příznaky dehydratace, kterých by si samozřejmě musel všimnout. Avšak zejména je v rozporu s tím, že střeva zemřelých nebyla egyptskou stranou pitvána a byla podrobena pitvě až v ČR a tato pitva jednoznačně vyloučila, že by zemřelé trpěly průjmy, jak tvrdí obviněný Kramný. Rovněž až v ČR byla provedena komplexní a řádná a podrobná pitva se zaměřením na veškeré skutečnosti a možné mechanismy úmrtí a všechny orgány byly podrobeny řádnému zkoumání.
 

Obhájkyní Rejžkovou uváděné „jednoznačné tvrzení“ o úmrtí na dehydrataci, které staví na zcela nedostatečném a neúplném zkoumání ze strany patologie v Egyptě (která přitom sama uvedla svůj závěr pouze jako spekulativní předpoklad a v rovině „možnosti“), je samozřejmě i v rozporu s obecně známými příznaky takového stavu, které jsou seznatelné na první pohled i pro laika. Již skutečnost, že ve stejnou dobu umírají dvě zcela zdravé osoby, hovoří za vše. Stejně tak nesnížení množství tekutiny v těle, ani známka snížení tělesné hmotnosti, která by musela u takové dehydratace nastat.
 


Repitva provedená v České republice jednoznačně prokázala příčinu smrti, kterou způsobilo u obou zemřelých zasažení elektrickým proudem. Tento závěr byl prokázán nejen nálezy na všech orgánech, ale i histologickým nálezem zejména na myokardu a dále i nálezem na kůži, kde došlo k zásahu elektrickým proudem.
 

Tvrzení JUDr. Rejžkové je tedy v rozporu se skutečností, neboť i egyptská strana tento závěr uvádí pouze jako předpoklad a jednu z možností. S ohledem na jedinou řádnou a komplexní pitvu, která byla provedena jako repitva až v České republice, lze tedy vycházet pouze ze závěrů českých znalců z ústavu soudního lékařství.
 

JUDr. Klára Long Slámová, zmocněnec poškozených
 

Monika Kramná s dcerou Klárkou zemřely v noci z 29. na 30. července loňského roku v hotelovém pokoji v egyptské Hurgadě. Z jejich smrti policie po několika měsících obvinila právě Petra Kramného, tedy manžela Moniky a zároveň otce Klárky.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Živé záběry: Jak to vypadá, když exploduje dům ve skutečnosti? Ve filmu je to jiné

Rychtář o zoufalých smskách Bartošové: Iveta nic takového nepsala! Policie mi ukradla důkazy!

TN.cz