Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 19.5. 2014 09:38
tragédie

Vyjádření Zdeňka Macury k úmrtí Ivety Bartošové - celá verze

Zdeněk Macura
Zdroj: Facebook official

CELÉ VYJÁDŘENÍ: Vyjádření Zdeňka Macury přinášíme v celé neupravené verzi. Za jeho formu a obsah nenese odpovědnost redakce TN.cz, ale Zdeněk Macura. Děkujeme za pochopení.

VYJÁDŘENÍ ZDEŇKA MACURY:
 

Dnes jsem prezidenské kanceláři předal naléhavou žádost o zajištění telefonních hovorů blízkých lidí v době tragédie. Text žádosti a foto na konci statusu.
 

Dokud jsem kroky proti onomu psychopatovi zveřejňoval a důsledně odmítal vyjednávání s ním, tak tu Iveta žila a když jsem jen na chvíli z tohoto postoje polevil, například trestní oznámení zaslané policejnímu prezidiu 5 dní před tragédií jsem nezveřejnil a jen na krátko podlehl jsem pokušení s psychopatem vyjednávat, tak tu už Iveta není. Byla to velká chyba. Z toho plyne poučení, při boji proti zlu a psychopatům, veškeré kroky zveřejňovat, zveřejňovat, zveřejňovat a s psychopaty nevyjednávat, nevyjednávat, nevyjednávat. Přesně na to totiž čekají, aby mohli udělat zlo:
 

Text žádosti:
 

Vážený pane prezidente,
 

Obracím se na Vás s jednou naléhavou žádostí
 

Naléhavá žádost se týká tohoto: Jak jistě víte stala se velká tragédie populární zpěvačky Ivety Bartošové, já se od prvního dne snažím být v kontaktu s policií a přinášet nejrůznější podstatné poznatky. Je nicméně jedna věc, která mě neskutečně zaráží na práci policie a to, že jak mi již naznačovali či přímo sdělili, že vůbec neplánují vyzjistit obsah telefonních hovorů z datových uložišt od telefonních operátorů lidí blízkých Ivetě Bartošové v době tragédie. Jen já sám jsem v té době měl tři velmi podezřelé telefonáty:

 

Podezřelý telefonát č 1 . - asi hodinu a půl před tragédií jsem telefonicky mluvil s pane Josefem Rychtářem, který mě velmi výrazně ujišťoval, že Iveta Bartošová se cití naprosto v pořádku a nepotřebuje lékaře.

 

Podezřelý telefonát č 2. - asi 30 minut před tragédií mi volal jeden člověk, který velmi úzce spolupracoval s panem Rychtářem a Ivetou Bartošovou a byl s nimi velmi často v osobním kontaktu s tím, že chce co nejdřív se mnou osobně mluvit a že jede hned za mnou. Takto se nikdy nechoval. Jedná se o bulvárního fotografa Roberta Starého.

 

Podezřelý telefonát č 3. - asi hodinu po tragédii mi volal starší syn Josefa Rychtáře a sdělil mi jako první onu tragédii přičemž rovnou tvrdil, že se jednalo o sebevraždu, jako by se mi snažil podsunout, že jen varianta sebevraždy je možná. (Poznámka: nepodezírám staršího syna Rychtáře z nekalého úmyslu, jen je to celé zvláštní a někdo musel před tím nějak na něj zapůsobit )

 

Dále jeden pracovník policie mi během rozhovoru sdělil, jak se choval strojvedoucí onoho vlaku během výslechu. To, jak mi popisoval chování strojvedoucího ve mě jen vzbudilo nemalé podezření, že strojvedoucí se během výslechu nemusel chovat úpřímě a mohl něco podstatného skrývat.

 

Výše uvedené poznatky mě nutí k tomu naléhavě žádat nejvyšší možné instituce v této zemi, aby co nejdřívě byly získány data a obsah telefonních hovorů ( dokud jsou v databázi operátorů k dispozici, po čase se totiž mažou ) v době tragédie a aspoň ještě týden před ní a aspoň ještě dva dny po ní, a to zejména těchto lidí:
 

Josef Rychtář, Iveta Bartošová, Robert Starý, Strojvedoucí vlaku ( neznám jméno ), Josef Rychtář - starší syn, Jan Rychtář - mladší syn, Standa Lysý ( člověk, který v poslední době hlídal osobně Ivetu )

 

Vážený pane prezidente, obracím se na Vás jakožto na nejvyšší státnickou autoritu v naší zemi, aby jste prosím svým vlivem a možnostmi dal podnět k zajištění obsahu těchto hovorů a ten aby zkoumalo několik na sobě nezávislých lidí ( alespoň pět ) a ne například jen jeden nebo dva - to je velmi důležité.

 

V dokonalé úctě

Dne 18. 5 2014 v Praze

Mgr. Zdeněk Macura

 

sta TN.cz