Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 20.12. 2013 14:51
Seriál TN.cz - 4. díl

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Jak je to s odpovědností za škodu, kterou vám způsobí živnostník?

Podle současného občanského zákoníku ten, kdo má např. prodejnu, řemeslnou dílnu či je elektrikářem na živnostenský list podléhá velice přísným měřítkům. Včetně případné náhrady za škody, které způsobí zákazníkovi. Co se v oblasti škody z provozní činnosti změní v novém občanském zákoníku?

Elektrikář opravuje elektrický rozvod. Přestože se snaží, co může, dojde ke zničení desítek elektrických spotřebičů v okolí. Na vině je špatný stav sítě, což elektrikář nemohl předvídat. Podle současného občanského zákoníku je za určitých okolností dokonce povinen hradit i takovou škodu, kterou nezavinil a které ani nemohl předejít.

 


Nový občanský zákoník již „netrestá" bez rozdílu všechny osoby, jejichž provozní činnost vedla ke vzniku neodvratné škody.

 

Provozovateli běžného provozu (např. pekárny) postačí, pokud prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

 

To ale neznamená, že by nový občanský zákoník neúměrně stranil provozovatelům na úkor poškozených. Ve svém textu zákoník vymezuje druh provozů tzv. zvláště nebezpečných , tedy provozů, které ze své povahy vyvolávají vysoké riziko vzniku škody, a to i při vynaložení řádné či dokonce veškeré možné péče (chemická továrna, sklad výbušnin apod.).

 

V případě těchto provozů stanoví nový občanský zákoník podstatně přísnější pravidla, když jejich provozovatel je povinen hradit škodu (chemické látky např. uniknou do okolí, výbušniny explodují apod.) bez ohledu na to, zda vynaložil veškerou možnou péči.

 


Nový občanský zákoník zdůrazňuje i fakt, že v případě škod způsobených provozem zvláště nebezpečným lze jen obtížně prokazovat příčinnou souvislost. Jeho jedinou možností je prokázat, že škodu způsobila tzv. vyšší moc (např. přírodní katastrofa) nebo jiná osoba.

 

V továrně došlo k havárii a do jejího okolí tak unikly nebezpečné látky. Následně se v okolí zvýšil úhyn lesního porostu z 15% na 30% na hektar. Z toho lze usoudit (s mírnou dávkou zjednodušení), že pokud v okolí došlo k nějakému úhynu porostu, exituje 50% pravděpodobnost, že to bylo způsobeno uvedenou havárií.

 


Podle nynějšího občanského zákoníku by vlastník lesa, který byl poškozen, neobdržel žádnou náhradu, neboť nebylo bezpečně prokázáno, že k úhynu došlo v důsledku průmyslové havárie.

 

Naproti tomu, podle nový občanský zákoník by vlastník lesa náhradu obdržel, a to v míře, která odpovídá pravděpodobnosti, že škoda vznikla právě v důsledku průmyslové havárie, tedy ve výši 50% z celkové škody.

 

Zítra: Jak to bude nově s reklamací u zboží
 

TN.cz