Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 24.1. 2012 14:46

Spočítejte si důchod na příští roky! NOVÁ KALKULAČKA

Pokud se v nejbližších letech chystáte do důchodu, určitě vás zajímá, kolik vám stát za celoživotní placení daní přidělí. Spočítejte si, kolik dostanete!

Ministerstvo sociálních věcí přiznává, že lidi výše jejich budoucí penze velmi zajímá, a proto se rozhodlo upravit kalkulačku, která má budoucím důchodcům nastínit, kolik dostanou. Upravená kalkulačka vám dá tedy možnost vypočítat si orientační výši starobního důchodu přiznaného v letech 2013 až 2015.

 

SPOČÍTEJTE SI, JAK VYSOKÝ BUDETE MÍT DŮCHOD

(použijte kalkulačku vlevo nahoře - soubor v excelu)


Pro orientační představu o možné výši důchodu přiznaného po roce 2012 je nutné vycházet z odhadu vývoje průměrné měsíční mzdy a také z očekávaného vývoje vlastních „hrubých výdělků“. Můžete orientačně vycházet z toho, že průměrná mzda byla na sklonku roku 2011 24 089 korun. Výpočet orientační výše důchodu přiznaného po roce 2012 bude tedy ovlivněn nejen vašimi očekávanými výdělky, ale i očekávaným vývojem průměrné mzdy.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Bohatí lidé budou mít mnohem vyšší důchody

 

Pro důchody přiznané v letech 2013 až 2015 umožňuje nová důchodová kalkulačka nastavit si vývoj průměrné mzdy po roce 2010 podle vlastního uvážení, případně si vyzkoušet, jaký vliv bude mít váš výdělek vliv na výši vašeho důchodu.


Pozor! Pro ty, kteří se chystají do důchodu v letech 2013 až 2015 je částka, která v kalkulačce vyjde opravdu jen orientační, protože pro stanovení výše důchodu přiznaného v konkrétním kalendářním roce je třeba vycházet ze statistických údajů zjištěných Českým statistickým úřadem. Přesněji údajem o výši průměrné měsíční mzdy rok předtím, než nastoupíte do důchodu.

 

Co vše budete muset do kalkulačky vyplnit?


Vyměřovací základ – Uvádí se hrubý výdělek dosažený v příslušném roce (osoby samostatně výdělečně činné uvádějí výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného).


• Vyloučené doby
– Většinou se jedná o dobu pobírání dávek nemocenského pojištění, dobu pobírání plného invalidního důchodu, dobu výkonu vojenské služby, nejde-li o vojáka z povolání, dobu péče o dítě nebo o bezmocnou osobu, dobu studia, dobu „evidované“ nezaměstnanosti.


• Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod – Jde o součet doby pojištění a tzv. náhradních dob pojištění (většinou se jedná o doby uvedené v předchozí odrážce). Náhradní doby pojištění se s výjimkou doby péče o dítě nebo o bezmocnou osobu a doby výkonu vojenské služby (nejde-li o službu vojáka z povolání) započítávají pro výši procentní výměry důchodu v rozsahu 80 %.


• Jako doba studia získaná před 1. lednem 1996 se započítává doba studia po skončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let v plném rozsahu a po dosažení uvedeného věku se hodnotí nejvýše 6 roků studia, a to v rozsahu 80 %. Studium získané po 31. prosinci 1995 se započítává nejvýše v délce 6 roků po dosažení věku 18 let, a to v rozsahu 80 %.


Za výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok na starobní důchod (tzv. „přesluhování“) se pro účely zvýšení procentní výměry důchodu nepovažuje doba pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doba dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.


• Roční vyměřovací základ je úhrn vyměřovacích základů (hrubých příjmů) za kalendářní rok vynásobený příslušným koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.


• Osobní vyměřovací základ
je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů.


• Výpočtový základ je redukovaný osobní vyměřovací základ.


• Procentní výměra důchodu se stanoví z výpočtového základu procentní sazbou odpovídající délce doby pojištění.


Předpoklad o růstu průměrné mzdy po roce 2010 je třeba vyplnit při výpočtu výše důchodu přiznaného po roce 2012. Přednastavené hodnoty růstu mzdy (v % meziročního růstu) nejsou oficiálním odhadem MPSV. Tyto hodnoty je možné upravit podle vlastního odhadu na základě aktuálních poznatků o vývoji mezd. Údaje o uváděném růstu mezd se zobrazí pod tabulkou pouze v případě, že je požadován výpočet výše důchodu přiznaného po roce 2012.
 

tn.cz / kos
Obchodní sdělení

NIČÍTE SI NEHTY LAKOVÁNÍM?