Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 24.2. 2014 21:01
STÍŽNOSTI A ÚŘAD

Proti gaunerům: Vy si stěžujete a tohle vzkázal exekutorský úřad!

Zdroj: TV Nova

Přes 110 emailů a 12 dopisů, dohromady přes 120 stížností a žádostí o pomoc, právě tolik jste nám jich poslali do redakce v souvislosti s jednáním exekutora Tomáše Vrány. Čtěte, co k tomu řekl jeho tiskový mluvčí.

Vaše podněty jsme se rozhodli prověřit a oslovili jsme exekutorskou komoru i ministerstvo spravedlnosti. Vaše stížnosti jsme osobně předali přímo do rukou vedení ministerstva.

Reklama

 

Exekutorský úřad Tomáše Vrány z Přerova není pro ministerstvo neznámou firmou. Jeho postupy už několikrát prošetřovali. Například v roce 2012 řešilo ministerstvo 140 podání, udělilo 7 výtek a byla podána kárná žaloba, ve které byl exekutor Vrána uznán vinným a musel zaplatit pokutu 80 tisíc korun. V roce 2013 muselo ministerstvo řešit 73 podání a udělena byla jedna výtka.

 

 

Sám exekutor před kameru nepřišel. K věci poskytl jeho mluvčí písemné vyjádření: 

 

"Exekutorský úřad Přerov soudního exekutora Tomáše Vrány je instituce fungující dle zákonného vymezení obsaženého v exekučním řádu. Jako takový podléhá exekutorský úřad velmi přísné kontrole a dohledu, který nad ním vykonávají Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Exekutorská komora České republiky a předsedové soudů, u nichž byly nařízeny exekuce vedené exekutorským úřadem, a soudů, v jejichž obvodu exekutor působí. Kárným orgánem pro soudního exekutora je senát Nejvyššího správního soudu České republiky. Exekutorský úřad se tedy ze své činnosti zpovídá kontrolním a kárným orgánům a nikoliv sdělovacím prostředkům, které často informují o exekuční problematice zkresleně, bez bližší znalosti věci a tendenčně, čímž výrazně poškozují nejen dobré jméno Exekutorského úřadu Přerov, ale i ostatních soudních exekutorů. Právě z těchto důvodů vede v současné době Exekutorský úřad Přerov právní spor s televizí Nova, která nedávno odvysílala reportáž, jíž byl exekutorský úřad velmi výrazně poškozen. Exekutorský úřad Přerov je seriózní institucí, jejíchž služeb využívá mnoho věřitelů v České republice. Svou činnost vykonává na nejvyšší možné profesionální úrovni a důsledně používá všechny zákonem dané možnosti k vymožení exekuované pohledávky, tedy i tzv. mobiliární exekuce, které jsou i pod vlivem médií často předmětem kritiky ze strany široké veřejnosti, jež však vyplývá zejména z neznalosti právní úpravy."

 

 

Příběhy, které přišly do našeho redakčního emailu, jsou plné nepříjemných zážitků s chováním exekutorů. Začtěte se do některých z nich: 

 

Exekuce - dopisy diváků 5
Zdroj: TV Nova

Exekuce - dopisy diváků - 2
Zdroj: přišlo emailem

Exekuce - dopisy diváků - 4a
Zdroj: došlo mailem

Exekuce - dopisy diváků
Zdroj: došlo mailem

 

ČTĚTE TAKÉ:

Josef Rychtář je o pár desítek tisíc korun chudší. Exekutoři z něj vytřískali pěkný balík!

Sagvan Tofi se topí v dluzích, byla na něj uvalena exekuce

pet/ Šnoblová TN.cz
Reklama