Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 29.11. 2013 09:12

Jazyková vybavenost Čechů je ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy stále na nízké úrovni

Kamila Trutenková
Zdroj: oficiální zdroj

Odborné průzkumy i zkušenosti jazykových agentur opakovaně potvrzují, že Česká republika v jazykové vybavenosti svých obyvatel dlouhodobě pokulhává za evropským průměrem.

Na druhou stranu ale zájem o studium jazyků neustále roste, protože bez jejich znalosti to v dnešní době už zkrátka nejde. O aktuálních trendech v jazykové výuce jsme si povídali s Kamilou Trutenkovou, výkonnou ředitelkou jazykové agentury Skřivánek.


Vaše společnost zajišťuje jazykové služby jak v oblasti jazykové výuky, tak i v oblasti překladatelské. Jak se v posledních letech vyvíjí poměr mezi těmito službami?

Původně jsme začínali jako překladatelská agentura, jazykovou školu jsme jako nový produkt zařadili do portfolia v roce 1999. Během let jsme z jazykové výuky dokázali vybudovat plnohodnotnou službu, která se významně podílí na celkovém obratu. Jazyková vybavenost Čechů je ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy stále na nízké úrovni, ale v dnešním globálním světě se bez cizího jazyka zkrátka neobejdete, a tak počet zájemců o studium neustále stoupá.
 

Kromě kurzů pro veřejnost zajišťujete jazykovou výuku také pro firmy. Která forma v současné době převládá?

Kurzy pro veřejnost pořádáme po celý rok na všech pobočkách a zájem o ně registrujeme neustále, obzvláště v září ve spojení se začátkem školního roku. Ovšem naši nejvýznamnější skupinu zákazníků tvoří firmy, firemní zákazníci z různých segmentů hospodářství.
 

Jaké trendy v oblasti firemní výuky pozorujete? Co od Vás klienti nejčastěji vyžadují a očekávají?

Hlavním záměrem firem je, aby se jejich zaměstnanci dokázali domluvit na určité úrovni, tedy například zvládli vyřídit telefonický hovor nebo vést obchodní jednání. Často se jedná o výuku cizího jazyka z oblasti práva, marketingu, IT nebo financí, ale i techniky či medicíny.
Ať již je oblast specializace jakákoliv, využíváme ve výuce moderní komunikativní metody a simulaci reálných situací. V letošním roce jsme firmám i veřejnosti představili inovativní metodu výuky Effecto, která je výsledkem mnohaletých zkušeností našich metodiků a lektorů a díky které dosahujeme ve výuce skvělých výsledků, a to přirozenou a zábavnou cestou.
Pro firmy je velmi důležitý časový aspekt výuky, a tak naši lektoři v 90 % případů docházejí přímo do firem. Převládá při tom klasická výuka ve skupinách, zajišťujeme ale i výuku individuální.
Z jazyků je jednoznačně nejvíc žádaná angličtina, daleko za ní němčina, francouzština, čeština, španělština, italština, polština. Okrajově vyučujeme například také japonštinu nebo čínštinu.
 

Žádané jsou prý i online kurzy.

Ano, online výuka je v současné době u firem i jednotlivců z řad veřejnosti velmi oblíbená. Klienti si mohou studium časově přizpůsobit podle svých aktuálních potřeb a navíc mohou pohodlně studovat z domova, v kanceláři, ale třeba i v hotelu na služební cestě. Mohlo by se zdát, že výuka přes internet má značná omezení, ve skutečnosti však existují i takové varianty, které jsou běžným kurzům zcela rovnocenné. Například nástroj E-solutions, unikátní metoda založená na online přístupu k interaktivním učebním materiálům s podporou studia osobním lektorem, nabízí hned 3 možné kombinace studia v 7 jazycích a jeho součástí je i systém rozpoznání hlasu, kdy je výslovnost studenta porovnávána s výslovností rodilého mluvčího.
 

Kdysi dávno byl vzhledem k politické situaci velký zájem o studium italštiny. Pozorujete i nyní nějaké módní trendy, co se volby jazyka týče?

Obecně v poslední době pozorujeme nárůst zájmu o kurzy němčiny, která se opět dostává na výsluní. Stejně tak s mírným růstem mezinárodního obchodu sledujeme zvýšenou poptávku po ruštině nebo japonštině. Italština je stále oblíbená v období letních prázdnin, dovolených a po jejich skončení.
 

V oblasti překladů se Vaší společnosti opakovaně daří uspět v tendrech EU, získali jste například zakázku na překlad dokumentů do polštiny. Co stojí za Vašimi úspěchy v evropských tendrech?

Kromě konkurenceschopné ceny jsou rozhodující zkušenosti se zpracováním zakázek tohoto typu. Zároveň musíme ozřejmit, jakým způsobem zaručujeme nejvyšší kvalitu, a prokázat, že spolupracujeme s dostatečným množstvím odborně zaměřených dodavatelů a korektorů znalých dokumentů Evropské unie, abychom byli schopni pokrýt sjednané množství, ideálně v co nejvíce možných kombinacích úředních jazyků EU. Další vysoké nároky jsou kladené na technickou vybavenost dle aktuálních požadavků trhu. Samozřejmostí je také prokázání finanční stability či doložení potvrzení o bezdlužnosti.
 

Své jazykové dovednosti dnes může nabízet leckdo. Já například umím docela dobře španělsky. Kdybych se chtěl stát Vaším překladatelem, co bych musel splňovat?

Naši překladatelé procházejí náročným výběrovým řízením. Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru překladatelství nebo nejméně dvouleté zkušenosti v oboru. U konkrétních zakázek preferujeme takové překladatele, kteří se specializují na příslušný obor a mají odborné vzdělání např. v oblasti marketingu, IT, práva, medicíny, techniky. Nově přijatý překladatel, po úspěšném vyplnění testů, prochází ještě zkušebním režimem a až po splnění všech požadavků na kvalitu a spolehlivost je zařazen do databáze. I nadále však monitorujeme jeho překlady a poskytujeme mu zpětnou vazbu.
 

Více informací o jazykových kurzech a překladatelských službách najdete na www.skrivanek.cz

Komerční článek