Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 7. 1. 2011

OTEVŘENÝ DOPIS: Rathe, nerušte autobusovou dopravu v regionu!

David Rath
Zdroj: Mediafax
David Rath

Svazek obcí region povodí Mratínského potoka žádá hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha k přehodnocení záměru omezit autobusovou dopravu. Podle svazku by takový krok omezil dopravní obslužnost celého regionu, píše se v dopise, který svazek poslal hejtmanovi v pátek.

Vážený pane hejtmane,
 

obracíme se na Vás s vážnou výzvou, aby Rada Středočeského kraje co nejrychleji přehodnotila záměr omezit autobusovou dopravu v regionu.
 

Pokud by mělo dojít k omezení dopravy podle návrhu odeslaného v těchto dnech městům a obcím, znamenalo by to vážné zhoršení dopravní obslužnosti celého regionu. Na některých linkách počítá návrh se zrušením většiny spojů. Například na lince Mělník – Libiš – Praha by podle návrhu zbylo ze 42 spojů pouhých 9, na lince Praha – Mělník – Štětí by mělo dojít ke zrušení 26 spojů ze současných 32. Zůstalo by jich tedy jen 6 (slovy šest!).

ČTĚTE TAKÉ:

Rath krizový stav kvůli odchodu lékařů nevyhlásí. Vyzval Hegera k odchodu
 

Doposud jsme se nedozvěděli o žádných skutečných důvodech pro plánované masivní rušení autobusových spojů. Dopis žádné věcné vysvětlení neobsahoval. Přílohou nebyla žádná analýza vytíženosti rušených spojů, jak by racionální a odpovědný přístup vyžadoval.
 

S návrhem zásadně nesouhlasíme. Pokud by došlo k jeho naplnění od 1. února 2011, mohlo by to znamenat:
 

1. vážné ztížení podmínek pro všechny, kteří dojíždějí za prací, do škol či za zdravotní péčí,
 

2. kolaps doposud fungujícího systému integrované hromadné dopravy,
 

3. zhoršení celkové dopravní situace vlivem vynuceného nárůstu individuální dopravy,
 

4. a v součtu zhoršení ekonomické situace a konkurenceschopnosti regionu a nárůst nezaměstnanosti.
 

Rozhodně nemůžeme přijmout vysvětlení, které jsme obdrželi od Vašich spolupracovníků v prosinci loňského roku. Podle něho jsou příčinou navrhovaných změn vládní škrty. V médiích jsme zaznamenali podobné vysvětlení i z Vašich úst.
 

Dovolujeme si Vás upozornit, že tento zastírací manévr zavání mediální blamáží. Podle našeho názoru není možné tímto způsobem přesunout odpovědnost na někoho jiného. Známe základní fakta:
 

1. oproti rozpočtu Středočeského kraje na loňský rok se příjem kraje z daní podle schváleného rozpočtu na letošek nesnížil, ale naopak zvýšil o 150 miliónů korun,
 

2. oproti loňskému roku nedošlo k dramatickému snížení celkové úhrady dopravní obslužnosti, jen z nějakých důvodů vzrostly o 60 miliónů náklady na železniční dopravu, zatímco náklady na autobusovou dopravu z nějakých důvodů klesly o více než 58 miliónů korun,
 

3. Zastupitelstvo Středočeského kraje už v prosinci loňského roku rozhodlo o významném navýšení jízdného v rámci Středočeské integrované dopravy, což by mělo přinést další finanční prostředky do systému,
 

4. Středočeský kraj uvolnil i pro rok 2011 finanční prostředky na úhradu jízdného zdarma pro žáky a studenty. K čemu jim ale bude jízdné zdarma, když nebudou mít čím jezdit?!
 

Vážený pane hejtmane,
 

žádáme Vás o racionální a odpovědný přístup k zajištění veřejné dopravy ve Středočeském kraji, žádáme Vás o přehodnocení návrhu na omezení autobusových spojů, který krajský úřad rozeslal obcím, žádáme Vás o vytvoření a předložení věrohodné analýzy vytíženosti jednotlivých spojů, žádáme Vás o skutečné hledání přijatelného řešení v diskusi se zástupci měst a obcí.
 

Mgr. Martin Kupka, předseda svazku obcí, starosta Líbeznic
 

Petr Lanc, místopředseda svazku obcí, starosta Měšic
 

MUDr. Markéta Hellerová, místopředsedkyně svazku obcí, starostka Zdib
 

Ing. Iva Cucová, starostka obce Bášť
 

Mgr. Drahomíra Müllerová, starostka Bořanovic
 

Ing. Jiří Studnička, starosta Čakoviček
 

Věra Richtermocová, starostka Kojetic
 

Josef Chalupa, starosta Kostelce nad Labem
 

Ing. Jiří Falek, starosta Mratína
 

Jiří Melichar, starosta Nové Vsi
 

Ing. Zdeněk Veselý, starosta obce Sedlec
 

Ing. Jiří Kazda, starosta obce Veleň

tn.cz / Mediafax
Reklama