Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 9. 9. 2013
kdo je nejšťastnější?

Jsou Češi ŠŤASTNÍ? Víc než Slováci a Poláci, tvrdí unikátní studie

Zamilovaný pár
Zdroj: isifa.com

Která země je nejšťastnější na světě? Na to se snaží odpovědět studie "Zpráva o štěstí ve světě", která zkoumala míru štěstí ve 156 státech. Česko v ní skončilo na 39. místě. Jsme tak šťastnější než Slováci a Poláci, ale méně šťastní než Němci či Rakušané.

Studii, která zkoumala míru štěstí ve 156 zemích světa, vypracovala pro OSN Columbijská univerzita. Nejšťastnější zemí je podle ní Dánsko, za kterým následují Norsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Švédsko, Kanada, Finsko, Rakousko, Island a Austrálie.
 

Naopak na opačném konci žebříčku jsou africké země - Tanzanie, Rwanda, Burundi, Středoafrická republika, Benin a Togo.
 

Zpráva Earth Institute na Columbijské univerzitě, kterou financovala OSN, vychází z průzkumu provedeného v letech 2010 až 2012 Gallupovým ústavem. Respondenti měli na stupnici od jedné do deseti hodnotit, jak jsou právě šťastní a také, jak jsou celkově spokojeni se svým životem.
 


Podle autorů studie ovlivňují pocit štěstí v dané zemi z největší části faktory jako hrubý domácí produkt na obyvatele, délka života, korupce, svoboda se rozhodovat, štědrost spoluobčanů a existence někoho blízkého, o koho je možné se opřít. Zpráva také zdůrazňuje, že i když většina nejšťastnějších zemí patří také k nejbohatším, samotný příjem není tak důležitým faktorem štěstí jako osobní svoboda a podpora společnosti.
 

Spojené státy jsou v žebříčku štěstí na 17. místě za Mexikem, zatímco Británie je na 22. příčce, Německo na 26., Japonsko na 43., Rusko na 68. a Čína na 93. pozici.
 

Zatímco v prvním Dánsku činil průměrný index štěstí 7,7, v Česku na 39. místě to bylo 6,3 a v posledním Togu 2,9. Češi jsou méně šťastní než třeba Venezuelci (20. místo), Argentinci (29.) nebo Thajci (36.), ale jsou první mezi postkomunistickými státy. O pár stupínků níže jsou Slovinci (44. místo), Slováci (46.) a Poláci (51.).
 

Earth Institute vydal již jednu zprávu na základě průzkumu v letech 2005 až 2007. Ve srovnání s první zprávou si v důsledku ekonomické krize výrazně pohoršily Řecko, Itálie, Portugalsko a Španělsko. Nejvíce se index štěstí snížil v důsledku politického neklidu v Egyptě - na 4,3 loni oproti 5,4 v roce 2007. Také v Česku index štěstí klesl o 0,18 bodu.
 

Země s největší mírou štěstí na světě:
 

1. Dánsko
2. Norsko
3. Švýcarsko
4. Nizozemsko
5. Švédsko
6. Kanada
7. Finsko
8. Rakousko

tn.cz / zdg