Napřímo s poslancem Patrikem Nacherem
Napřímo s náměstkem Adamem Scheinherrem
Napřímo s Markétou Pekarovou Adamovou
Napřímo s poslancem Markem Výborným
Napřímo s Janem Skopečkem
Speciál Napřímo s Danuší Nerudovou
Napřímo s Alenou Schillerovou
Napřímo s Josefem Středulou
Napřímo s Bohuslavem Svobodou
Napřímo s Janem Čižinským
Napřímo s Petrem Hlaváčkem
Napřímo se Zdeňkem Hřibem
Napřímo s Martinem Vondráškem
Napřímo s Petrem Hlubučkem
Napřímo s Martinem Kupkou
Napřímo s Pavlem Žáčkem a Jakubem Landovským
Napřímo s Alexandrem Vondrou a Janem Dobrovským
Napřímo s Petrem Pavlem
Napřímo s Lubomírem Zaorálkem
Napřímo s Karlem Schwarzenbergem