Domácí

Gigafactory Volkswagenu u Plzně: 18 nejdůležitějších otázek a odpovědí


Gigafactory Volkswagenu u Plzně: 18 nejdůležitějších otázek a odpovědí

Zdroj: Škoda Storyboard

Koncern Volkswagen zvažuje, že ve střední či východní Evropě postaví jednu ze svých šesti gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily. V užším výběru je i Česko s automobilkou Škoda Auto. A jedinou lokalitou u nás splňující všechny potřebné předpoklady je Plzeň-Líně. Na místě současného letiště by se mohlo začít stavět už na konci roku 2024.

Vláda podpořila záměr koncernu Volkswagen postavit v České republice jednu ze svých šesti plánovaných továren na výrobu bateriových článků, takzvaných gigafactory. Navrhovaná investice přesahující 120 miliard korun by byla největší soukromou investicí v historii Česka. Volkswagen chce o umístění továrny rozhodnout do konce roku, ve hře je ještě Maďarsko a Polsko. 

"Gigafactory by měla pro transformaci českého automobilového průmyslu zásadní význam. Vytvořila by až 4 000 perspektivních pracovních míst, přivedla by do regionu vysoce kvalifikované odborníky a zajistila by potenciál pro otevření školicích zařízení i středoškolských a vysokoškolských oborů na podporu kvalifikace absolventů škol a místní pracovní síly," říká předseda představenstva společnosti Škoda Auto Klaus Zellmer.

Podívejte se na některé ze zásadních otázek i na to, jak na ně česká automobilka odpovídá (redakčně kráceno).

Nelze gigafactory postavit jinde v České republice?

Koncern Volkswagen ve spolupráci s agenturou CzechInvest prověřoval další lokality v ČR. Žádná z nich nevyhovuje potřebám projektu, ať už z důvodu nedostatečné rozlohy, nebo zásadních technických překážek. Lokalita Plzeň-Líně má dobré napojení na železniční a dálniční síť. V Česku není jiné místo, které by splňovalo všechny potřeby na vybudování gigafactory koncernu VW.

Související obsah

Proč nemůže fungovat letiště i gigafactory zároveň?

Umístění výrobních objektů do bezprostřední blízkosti letiště není možné z bezpečnostních důvodů. Souběžné fungování letiště a gigafactory by neumožňovalo dodržení minimální vzdálenosti továrny od zastavěných oblastí.

Jaké je současné využití letiště Líně?

Na letišti dnes působí letecké školy, parašutistická škola, soukromí piloti a sportovní letci. Letiště ale nemá zásadní význam pro vnitrostátní provoz. Zároveň slouží jako záložní letiště pro potřeby Armády ČR. Vláda nyní hledá pro armádu náhradní řešení tak, aby byla zachována obranyschopnost České republiky ve stejném rozsahu jako doposud.

Zrušila by se společně s letištěm i letecká záchranná služba?

Vláda se společně s koncernem Volkswagen shodla, že v případě výstavby gigafactory v lokalitě Plzeň-Líně bude provoz letecké záchranné služby zachován. Ve stejném duchu zní i vládní usnesení, v němž je zachování letecké záchranné služby stanoveno jako jednoznačná podmínka pro zachování podpory projektu. Příprava strategického podnikatelského parku umožní modernizovat a rozšířit zázemí záchranné služby tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům kraje.

Kdy by se začalo stavět?

V případě kladného rozhodnutí by měla stavba závodu odstartovat ve třetím čtvrtletí roku 2024 a probíhat v několika fázích. Výroba by případně mohla být zahájena v roce 2027.

Nelze udělat strategický podnikatelský park menší?

Pro výstavbu strategického podnikatelského parku je potřeba minimálně 250 hektarů. Navyšovat rozlohu dále nechceme, respektujeme v tom přání obcí, aby se plocha nezvětšovala. Aktuálně zvažovaná rozloha je tak kompromisním návrhem, který umožňuje závod do parku umístit a zároveň maximálně oddělit jeho provoz od okolních obcí a rezidenčních oblastí.

Jak se díváte na obavy obcí?

V současné době probíhají intenzivní jednání s obcemi, městem, Plzeňským krajem, agenturou CzechInvest a dotčenými ministerstvy. Máme snahu najít pro potenciální výstavbu továrny na bateriové články koncernu Volkswagen technický i společenský konsensus se všemi zúčastněnými stranami.

Související obsah

Kolik lidí by ve strategickém podnikatelském parku pracovalo?

Pokud dojde ke shodě se všemi zúčastněnými stranami, mohl by provoz samotné gigafactory zaměstnat po úplném dokončení jeho výstavby až 4 000 zaměstnanců. Počet zaměstnanců celého strategického podnikatelského parku bude růst postupně v letech v souladu s několika fázemi výstavby a neměl by na základě dohody s obcemi a se státem přesáhnout 5 000 osob.

Které profese by v gigafactory našly uplatnění?

Samotná gigafactory by vytvořila až 4 000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Uplatnění by našli absolventi středních a vysokých škol v technických oborech, jako je chemie, elektronika a mechatronika. Vysoká míra automatizace zvyšuje i podíl kvalifikovaných profesí, jako je seřizovač, údržbář apod.

Proč chcete vybudovat továrnu zrovna v Plzni, kde je nízká nezaměstnanost?

Plzeňský kraj a město Plzeň mají dlouhou industriální tradici a úroveň technických dovedností místních zaměstnanců je nadstandardní. Také přítomnost Západočeské univerzity a množství průmyslových středních škol a učilišť činí tuto lokalitu velmi atraktivní.

Související obsah

​Aktuální nezaměstnanost v regionu je sice nízká, nikdo ale dnes nemůže zaručit, jak bude vypadat pracovní trh v ČR potažmo v Plzeňském kraji v roce 2027. Přínos pro pracovní trh nemusí nutně spočívat v nových pracovních místech, ale také v jejich kvalitě.

Gigafactory by přivedla do regionu vysoce kvalifikované odborníky a zajistila by potenciál zavést na místních středních školách a univerzitě moderní studijní obory využitelné v provozu továrny. Dlouhodobější horizont poskytuje také dostatek času na zavedení moderních studijních oborů na místních středních a vysokých školách, které lze využít v provozu gigafactory a v dodavatelském řetězci baterií.

Dalším zdrojem budoucích zaměstnanců může být rekvalifikace stávajících zaměstnanců ze sektorů podstupujících automatizaci a změny výrobních technologií. Patří mezi ně například automobilový průmysl.

Znamenala by výstavba to, že by do regionu přišli zahraniční agenturní zaměstnanci?

Naprostá většina pracovních pozic by byla obsazena vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Gigafactory je typem výroby s vysokou přidanou hodnotou a nároky na know-how, které pracovníci získají v rámci speciálního školení on-the-job. Vysoká úroveň automatizace pak zvyšuje podíl kvalifikovaných profesí, jako jsou seřizovači, údržbáři aj. Tyto profese budou tvořit jádro pracovních míst. Naprostou většinu budou tvořit kmenoví zaměstnanci, s vyšším využíváním agenturních zaměstnanců se nepočítá.

Kde by přicházející pracovníci bydleli? Stavěli byste ubytovny?

S výstavbou ubytoven se nepočítá. Předpokládáme, že budoucí zaměstnanci potenciální gigafactory by v principu byly mladé rodiny, absolventi regionálních škol, obyvatelé regionu, případně stávající zaměstnanci Škoda Auto s vazbami na Plzeňský kraj. K náboru pracovníků by zároveň docházelo postupně v souladu s fázemi postupné výstavby výrobního závodu.

Měla by gigafactory negativní dopad na životní prostředí?

Umístění gigafactory do areálu bývalého vojenského letiště Plzeň–Líně by naopak umožnilo sanaci ekologických zátěží v území. Vznik strategického podnikatelského parku by prošel procesem posouzení vlivu na životní prostředí EIA a koncern Volkswagen je připraven řídit se veškerými závěry a doporučeními z něj vycházejícími. Podobné závody vznikly nebo vznikají ve Švédsku, Německu a dalších zemích, které jsou známé svým důrazem na ochranu životního prostředí.

Jaké by byly dopady na region?

Gigafactory obyvatelům regionu přinese až 4 000 pracovních míst, potenciál zavést středoškolské i univerzitní obory následně využitelné v provozu továrny, rozšíření bytového fondu v Plzeňském kraji, rozvoj dopravní a sociální infrastruktury a zásadní zvýšení kupní síly. Přítomnost gigafactory v neposlední řadě také zvýší investiční atraktivitu regionu.

Související obsah

​Vláda se rovněž ve spolupráci s obcemi a krajem rozhodla pro obce, město Plzeň i celý region vypracovat dopadovou studii a její výstupy případně zohlednit v nastavení kompenzačních opatření.

Zvládnul by vodohospodářský režim v oblasti přítomnost gigafactory?

Předběžné údaje od Povodí Vltavy a Vodáren Plzeň ukazují, že v oblasti je celoročně dostatečné množství vody jak pro další rozvoj regionu, tak strategického podnikatelského parku. A to i v případě období sucha. Koncern Volkswagen stále vyhodnocuje použití vhodné technologie a s tím spojené potřebné množství vody. Cílem je minimalizovat dopady na životní prostředí. Gigafactory by využívala technickou, nikoliv pitnou vodu.

Jak chcete vyřešit přívod elektřiny, kudy povede vedení vysokého napětí?

Pro účely fungování strategického podnikatelského parku je potřeba do oblasti zavést 110 kV a 400 kV vedení. Přesné trasování je věcí zadané územně technické studie a následných konzultací se všemi zúčastněnými stranami, zejména se sousedícími obcemi.

Nepřinesla by gigafactory velkou dopravní zátěž a znečištění ovzduší?

Základním požadavkem koncernu VW je železniční spojení do strategického podnikatelského parku tak, aby bylo možné veškerý materiál dovnitř i ven dopravovat vlakovou dopravou. Strategický podnikatelský park podobného rozsahu současně umožní vybudování nového dálničního sjezdu z dálnice D5 a dopravní komunikace mimo zastavěné území, čímž minimalizuje zatížení pro dotčené obce. Případné dopravní zatížení okolí vznikem strategického podnikatelského parku je rovněž součástí procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA, jehož veškerými závěry a doporučeními je koncern připraven se řídit.

Kam by se baterie z gigafactory vozily?

V případě výstavby gigafactory by závod zásoboval koncernové továrny v okruhu 250 km (5 závodů koncernu Volkswagen v regionu střední a východní Evropy). Počítáme s tím, že většina bateriových článků by putovala po železnici do domovského závodu Škoda Auto  v Mladé Boleslavi.

Jak zásadní je celý projekt pro Česko? Objasňuje šéf Škody Auto Klaus Zellmer:

vak, TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Domácí

Důležité Události