Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

Chcete prodat umělecké dílo? Nabídněte je do aukce!

Téma:

Máte doma obraz nebo kresbu a chcete je zpeněžit? Nabídněte je do aukce. Nevíte, jak na to? Poradí vám v aukční Galerii KODL.

Prvním krokem je kontaktování odborníků v aukční síni emailem, ve kterém také pošlete fotografie nabízeného uměleckého díla spolu se stručným popisem (signatura, rozměry, atd.). Následuje domluva na osobní schůzce. Konzultace o uměleckém díle nabízeném do aukce je bezplatná. Připravte si veškerou možnou dokumentaci o tom, jak se dílo dostalo do vašich rukou, např. doklad o koupi. Pokud byl na dílo v minulosti dělán znalecký odhad, či odborný posudek, nezapomeňte je vzít s sebou.


Při jednání se určí vyvolávací cena. Oproti komisnímu prodeji máte naději, že se najde víc zájemců a cena se při dražbě vyšplhá nahoru. "Jedna paní přišla s obrazem, před námi byla na třech místech, nabízeli jí za něj kolem deseti tisíc," vypráví majitel Galerie KODL soudní znalec PhDr. Martin Kodl. „Nikdo nedokázal rozluštit autora. Byl ruský, ale podepsaný latinkou, ne azbukou. Kdo perfektně nezná ruské autory, nedovedl to rozpoznat. Paní chtěla sedmnáct tisíc. Přemluvil jsem ji, ať ho dá do aukce. Dostala kolem čtyř set tisíc. A opravdu omdlela. Dodnes mně nosí štrúdl."


Pokud se s odborníky v Galerii KODL dohodnete na vyvolávací ceně, podepíšete smlouvu. V té bude uvedena cena a veškeré podmínky. Smluveno je rovněž i případné restaurování, rámování, či zhotovení odborných expertiz k obrazu. Všechny tyto služby zajišťuje galerie prostřednictvím renomovaných a léty ověřených expertů. Následně v Galerii KODL připraví dílo do aukce, včetně pořízení fotografie a popisu do aukčního katalogu. Jestliže se dílo neprodá, dostanete jej zpět, anebo může být po dohodě zařazeno do komisního prodeje s nově stanovenou cenou.


Jistě to znáte z filmů, na aukci se nekřičí, kdo zaplatí navíc. U jednotlivých děl je podle jejich ceny stanoveno, jaký finanční význam má zdvižení dražebního čísla. Žebříček výše příhozů si přitom každá aukční síň stanovuje individuálně a uvádí ho v dražebním řádu.

Na aukci se pak draží podle dražebního řádu. Dražební číslo dostanou zájemci buď při registraci na místě aukce, nebo je jim přiděleno na základě podaných pevných či telefonických limitů. Kupující se musí prokázat dokladem totožnosti. Jednotlivé položky se draží v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v katalogu. Licitátor vždy vyhlásí vyvolávací cenu. Položka je přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu, a ten získá právo a povinnost uzavřít na předmět dražby kupní smlouvu. Platit může v hotovosti, bankovním převodem nebo kartou, nejdéle pak do 7 dnů po aukci. Teprve pak si může obraz odnést.


Prodávající se o výsledku dozví ihned po skončení aukce na základě telefonátu, případně pak z internetových stránek aukční síně, kde je vždy nejpozději do druhého dne vyvěšena výsledková listina. Peníze jsou vyplaceny ihned po uhrazení novým majitelem, který má na zaplacení lhůtu 10 dnů. Původní majitel tedy částku obdrží v rozmezí jednoho, v krajním případě až tří týdnů od data konání aukce.


Galerie KODL se zaměřuje na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. Zakládá si nejen na záruce prodávaných uměleckých děl, ale také na maximálně profesionálním přístupu. V čele špičkového týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník, soudní znalec PhDr. Martin Kodl. Galerie KODL je již osm let ve všech číslech nejúspěšnější aukční síní. Více informací na www.galeriekodl.cz

Související témata:
Komerční článek