NOVELA ZÁKONA

Chybějící léky v lékárnách? Ministr slíbil řešení! ČTYŘI OPATŘENÍ

Lékárna - ilustrační
Zdroj: Profimedia
Téma:

Během posledních měsíců se stále častěji pacienti setkávají se zásadním problémem. Jejich lék není v žádné lékárně dostupný. Problém se opakoval a ministerstvo zdravotnictví tak muselo přijít s návrhem řešení.

Problém by měla vyřešit připravená novela zákona, která přináší sérii opatření. Ty by měly zajistit, že bude možné flexibilně a pozitivně přispět k řešení nenadálých problémů jako výpadků ve výrobě, nedodání plánovaných dodávek a jiných příčin vedoucích k nedostatku léčiv na trhu.
"Elementárním cílem navrhovaných změn je zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro české pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo nyní novelu odeslalo do meziresortního připomínkového řízení.

 

Prvním opatřením jsou pozitivní zásahy do trhu podporující mimořádné cesty dodání léčiv, která jsou podstatná pro poskytování zdravotní péče v ČR, jsou nenahraditelná a je tedy ve veřejném zájmu je dodávat pro české pacienty, i když nesplňují formální podmínky pro uvedení na český trh. "Je-li shledán nedostatek některého léčivého přípravku, musí mít stát mechanismy, které zajistí možnost dovozu a použití tohoto přípravku nebo jeho adekvátní náhrady, i pokud by některé z formálních náležitostí nebyly řádně splněny,“ doplnil ministr Vojtěch.

 

 

Druhým opatřením jsou negativní zásahy do trhu, jejichž účelem je zabránění nekoordinovaného vývozu léčivých přípravků, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vydávané na recept, mimo území ČR. Vývoz léčivého přípravku do jiné země EU nebo mimo EU bude moci nově provést pouze výrobce nebo jím pověřený distributor.

 

Anketa

Věříte, že opatření vyřeší nedostatek léků v lékárnách?

Hlasovalo 419 lidí.

 

Třetí opatření pak zajistí, že léky, které již někde v distribučním řetězci jsou, se zaručeným způsobem dostanou do lékáren. Jedná se o situace, kdy do lékárny přijde pacient s platným receptem na lék hrazený ze zdravotního pojištění a lékárna není schopna lék objednat skrze standardní distribuční kanály. "Inspirovali jsme se slovenským modelem emergentního systému objednávání léčiv, kdy je povinnost nikoli na distributorech, ale přímo na výrobcích, kteří musí zajistit, že bude pacientovi s platným receptem lék dodán do dvou dnů do jakékoliv lékárny v ČR,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.

 

 

Současně s novelou zákona o léčivech předkládá Ministerstvo zdravotnictví také novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta představuje čtvrté opatření, zaměřené na finanční dostupnost léčiv, a míří na případy, kdy došlo k výpadku esenciálního léku a je spuštěn mechanismus na zajištění jeho dostupnosti nebo jeho plnohodnotné náhrady (viz první opatření). Avšak náhradní lék někdy nemá úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Novela tak umožňuje, aby v těchto situacích Státní ústav pro kontrolu léčiv ve zkráceném řízení dočasným mimořádným opatřením stanovil nebo zvýšil maximální cenu a úhradu léku z veřejného zdravotního pojištění.

 

Všechny úpravy by měly začít platit v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020.

TN.cz