pohroma zažehnána

Na letišti zabavili jedovaté čaje z Číny. Můžou způsobit rakovinu

Čaje s pesticidy
Zdroj: SZPI
Téma:

Čaje z Číny s až sto dvacetkrát překročeným limitem pesticidů zajistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce spolu s Celním úřadem Praha Ruzyně. Čaje se tak na český trh nedostaly.

Na Letišti Václava Havla zabavili v rámci kontrol dovozu potravin ze zemí mimo Evropskou unii množství 38,5 kilogramů čajů z Číny, z něhož odebraly do laboratoře tři vzorky, u nichž následná analýza potvrdila přítomnost různých typů pesticidů.

 


Ve White Tea byl překročen limit u šesti typů pesticidů, z nichž tolfenpyrad byl ve množství 1,2 mg/kg, přičemž maximální povolené množství je 0,01 mg/kg. Další dva druhy čaje také limit výrazně překročily.

 

Podle ředitelky státního zdravotního ústavu Heleny Kazmarové nemusí překročení limitu znamenat nutně ohrožení na zdraví, ale znamená to porušení právního předpisu a možnou sankci.

 

"K překročení maximálních limitů reziduí může docházet také z důvodu použití neschválené účinné látky v Evropské unii," dodala Kazmarová. V tomto případě jde například o tolfenpyrad.

 

Tolfenpyrad je dle celosvětové klasifikace chemikálií OSN karcinogenní, nebezpečný při ústním požití i při kontaktu s pokožkou nebo vdechnutí. Může způsobit poškození vnitřních orgánů.

 

Dodavatelem čaje do České republiky byla společnost z Číny. „ Zásilka nebyla propuštěna na trh v ČR, byla nařízena její likvidace a čeští spotřebitelé tak byli ochráněni,“ sdělil mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Radoslav Pospíchal.

sik TN.cz