důchodová kalkulačka

Důchody v letošním roce rostou! Spočítejte si, kolik nově dostanete

Důchody - 2
Zdroj: Getty Images
Ilustrační foto
Téma:

Starobní důchodci si v tomto roce polepší. Místo 9 procent dosáhnou na 10 procent průměrné mzdy, a zvýší se tak základní výměra důchodů, která je od ní odvozena. Změna se projeví u nižších důchodů, u kterých základní výměra činí větší část. Spočítejte si novou výši důchodu na kalkulačce, kterou připravil web Peníze.cz.

Starobní, vdovský, sirotčí, invalidní - důchodů je celá řada a všechny se v tomto roce zvyšují. Při výpočtu starobního důchodu se vždy vychází ze dvou složek, a to základní a procentní výměry. U procentní výměry je rozhodující počet odpracovaných let a dosažené příjmy, základní výměra je pro všechny stejná.

 

Právě základní výměra se od letoška počítá jinak, nově to je deset procent z průměrné mzdy, nikoli devět. Jelikož letos je průměrná mzda 32 700 korun, základ důchodu činí 3270 korun. To je o 570 korun více než v loňském roce. O tuto částku si tak polepší všichni důchodci. Navíc ještě mohou počítat s penězi navíc díky pravidelné valorizaci penzí. Další tisícovku dostanou senioři starší 85 let.

 

 

Abyste měli na starobní důchod nárok, musíte mít jednak odpracovaný určitý počet let (doba trvání důchodového pojištění) a také dosáhnout stanoveného věku. Potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje - pro ty, kteří dosáhnou důchodového věku po roce 2018, činí 35 let. Maximální důchodový věk činí v současnosti 65 let.

 

Invalidního důchodu existují v Česku tři stupně, a to podle poklesu pracovní schopnosti. Stejně jako starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Druhá jmenovaná závisí na dřívějších příjmech a době, po kterou jste platili důchodové pojištění.

 

Na vdovský či vdovecký důchod máte nárok v případě úmrtí manžela či manželky, který v době úmrtí pobíral důchod, případně zemřel následkem pracovního úrazu. Skládá se ze základní a procentní výměry, která tvoří polovinu procentní výměry důchodu, na který měl v době smrti zemřelý nárok. 

 

Sirotčí důchod mohou pobírat děti, kterým zemřel některý z rodičů. Rodič přitom v době úmrtí buď musí pobírat důchod, mít odpovídající účast na důchodovém pojištění nebo zemřít následkem pracovního úrazu. Základní výměra je pro všechny stejná, procentní činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který měl zemřelý nárok.

 

Premiér Babiš plánuje znovu přidat důchodcům. Podívejte se na reportáž TV Nova: 

 

ČTĚTE TAKÉ:

Jak vyjít s DŮCHODEM?
Pět věcí, které byste měli stihnout, než odejdete do důchodu

mom TN.cz