Digitalizace map

Dvě třetiny pozemků se musí přeměřit! Jsou jinak než v katastru

Eva Pavelková
Eva Pavelková, Klára Pospíšilová
Aktualizováno 20:53
1.10. 2019 14:54
Téma:

Majitele pozemků a domů čeká přeměřování parcel, případně evidence budov. Podle odborníků pochází více než polovina katastrálních map z 19. století a při jejich digitalizaci se musí odstranit nepřesnosti. Vlastníkům se taková kontrola úřadů může prodražit.

Zeměměřičský a katastrální úřad převádí pozemkové mapy do digitální podoby už několik let. Jenže v některých obcích nejsou dostatečně přesné, proto je nutné pozemky nově vyměřit. Na dalších plochách zase stojí budovy, které stavební úřad neschválil, třeba různé altánky a zahradní domky.

 

Geodeti uvádějí, že je více než polovina katastrálních map starší 180 let. Především v menších městech a obcích pak v posledních letech proběhly pozemkové úpravy, které ale nejsou zaneseny do mapy. Hranice pozemků na mapě tak mohou být i o několik metrů jinak, než je tomu ve skutečnosti.

 

Podle deníku Právo, který na přeměřování pozemků upozornil, se bude týkat vlastníků až dvou třetin nemovitostí. Odborníci odhadují, že ke změně ve výměru parcely dojde zhruba u 10 procent pozemků. V takových případech bude nutné zaplatit novou nebo odlišnou daň z nemovitosti. U dalších bude potřeba evidovat stavby, které nebyly nahlášeny.

 

 

Pokud bude potřeba přeměřit i váš pozemek, katastrální úřad vás o tom písemně informuje. Komisař se pak sejde s vámi i s majiteli sousedících pozemků. Společně projdete a vyznačíte hranice parcely, například sprejem nebo zatlučeným kolíkem. Případně jen ukážete plot či zeď budovy.

 

Po sepsání protokolu geodet zaměří hraniční body a zaznamená je do digitální mapy. Změna se bude týkat téměř všech kontrolovaných pozemků, protože dostanou nová parcelní čísla. Obec poté zveřejní nové vyznačení pozemku i s jeho výměrou.

 

 

Pokud nevíte, kde hranice pozemku leží, určí se podle staré katastrální mapy. Pokud se vlastníci pozemků na hranicích neshodnou, budou se pracovníci snažit spor vyřešit přímo na místě. Když se to nepodaří, mohou si majitelé stěžovat u obecního úřadu, případně soudu.

 

Podle katastrálního úřadu se přeměřování nemusejí bát majitelé pozemků ve větších městech, kde jsou mapy na dostačující úrovni. Celý proces navíc bude trvat až několik desítek let. Může se tedy stát, že se na váš pozemek geodeti dostanou třeba až za deset let.

 

Na TV Nova se obrátil i jeden divák, který měl kvůli přeměřenému pozemku dlouholetý spor se sousedem. Ten se po návštěvě reportéra Josefa Svobody podařilo urovnat, více v reportáži:

 

 

TN.cz