Obří pochybení

E-shopy mají velké nedostatky! ČOI udělila pokuty za témeř 1,7 milionu

Naštvaná žena u počítače
Zdroj: Profimedia
Nina Ortová
Nina Ortová
Aktualizováno 12.8. 2019 11:47
Téma:

Česká obchodní inspekce (ČOI) přišla ve 2. čtvrtletí letošního roku na výrazné nedostatky v oblasti internetového obchodování. Z celkového počtu 232 kontrol zaznamenala porušení zákonů ve 195 případech. Za porušení právních předpisů udělila inspekce pokuty v hodnotě téměř 1,7 milionu korun.

ČOI se při kontrolách, které provedla mezi 1. dubnem a 30. červnem letošního roku, zaměřila především na dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Přišla na to, že v 84 % případů e-shopy pochybily.

 

"Nedostatky v oblasti ochrany spotřebitele stále přetrvávají zejména u poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích a službách, kdy se prodávající uchylují i k nekalým obchodním praktikám vůči spotřebitelům. Provozovatelé elektronických obchodů stále také chybují v informování spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Závady se vyskytují i v případě seznámení spotřebitele s cenou, v obecných informačních povinnostech nebo při procesu vyřizování uplatněných reklamací," říká k závěrům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.


Inspekce přidala i konkrétní čísla:

 

 

- ve 113 případech bylo prodávajícímu prokázáno, že žádným vhodným způsobem neposkytl spotřebiteli informaci o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů


- ve 100 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat a to společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit


- v 81 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli, kdy nebyly poskytnuty pravdivé informace nebo byly uvedeny informace uvádějící spotřebitele v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atd.

 


- v 51 případech bylo prodávajícímu prokázáno klamavé opomenutí vůči spotřebiteli, kdy nebyly poskytnuty podstatné informace o výrobku či službě, případně došlo k zatajení podstatných informací, poskytnutí nejasných či nesrozumitelných informací o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atd.


- v 18 případech neseznámil prodávající spotřebitele s cenou výrobku nebo služby platnou v okamžiku nabídky a to v souladu s platnými cenovými předpisy


- ve 14 případech nedodržel postup při uplatnění a řešení reklamací; prodávající zejména nesplnil povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě

 


 

"Podíl zjištění je do značné míry ovlivněn způsobem realizace kontrol, kdy ČOI využívá jak svých poznatků z činností realizované před kontrolou, tak informací získaných od spotřebitelů. Tyto postupy pak umožňují inspektorům primárně se zaměřit na ty internetové obchody, které neplní zákonné požadavky," dodal mluvčí ČOI Jiří Frölich k metodě, podle jaké při kontrolách inspekce postupuje. Za pochybení v 2. čtvrtletí uložila e-shopům pokuty v celkové hodnotě 1 683 000 Kč.

TN.cz