Finanční pomoc

Tisíce korun od státu. Zjistěte, jaké příspěvky můžete získat. PŘEHLED

Mnoho lidí je v nepříjemné finanční situaci
Zdroj: TV Nova
Ilustrační obrázek.
Jan Houška
Jan Houška
11.10. 2020 14:19
Téma:

Málokdo ví, že za určitých situací můžete požádat stát o finanční příspěvek. Stát vám může pomoci jak jednorázově, tak i pravidelně. Vždy ale závisí na vašem zdravotním stavu či finanční situaci.

Mimořádná okamžitá pomoc

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožňuje v určitých případech vyplatit takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. Dávka je až na výjimky jednorázová. Nárok vzniká až v okamžiku, kdy je člověk úřadem práce uznán za osobu v hmotné nouzi.

 

K tomu je potřeba se dostat do některé z šesti sociálních situacích uvedených v zákoně. Ve výjimečných případech je možné příspěvek získat opakovaně. Maximální výše dávky může být až 57 900. Záleží ale vždy na situaci, ve které se žadatel nachází.

 

Sociální situace, při kterých je možné požádat o příspěvek:

- hrozí újma na zdraví. Příjmy jsou nižší, než je částka existenčního minima 2 490 korun

- vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár)

- nezbytný výdaj (např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh)

- na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte

- na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti

- hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody).


 

Dávky pro osoby zdravotně postižené

Při dlouhodobých vážných zdravotních problémech je možné požádat o příspěvek pro zdravotně postižené. Ten je možné využít například na nákup potřebných pomůcek, úpravu bytu nebo zakoupení speciálně upraveného auta. Žádost vždy posuzuje úřad práce. Následné odvolání je možné podat na ministerstvu práce a sociálních věcí.

 

Důležité je si uvědomit, že člověk musí trpět opravdu vážným omezujícím onemocněním. Musí jít o těžkou vadu pohybového aparátu nebo těžké sluchové a zrakové postižení.

 

 

Příspěvěk na bydlení

Člověk může získat také příspěvek na bydlení, který je určen rodině nebo jednotlivci s nízkými příjmy. Žadatel musí prokazatelně v daném bytu či domu bydlet. Maximální výše příspěvku může dosáhnout částky až 18 805 korun měsíčně.

 

Bydlení musí ale odpovídat normám. Stát totiž nepřispívá na nadstandartní bydlení. Žádost potvrzuje opět úřad práce. Stačí si s sebou vzít váš doklad totožnosti, nájemní smlouvu a potvrzení vlastních příjmů.

 

 

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje těm, kteří jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odkázáni na pomoc jiného člověka a potřebují asistenci při zvládání základních životních potřeb.

 

Při posuzování se hodnotí, jak postižený zvládá základní životní potřeby jako jsou mobilita, komunikace, stravování, orientace, péče o zdraví, oblékání, hygiena, vyprazdňování a osobní aktivity. Výše příspěvku závisí na závislosti a na tom, zdali dochází k využívání pobytových sociálních služeb.

 

 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let:

- lehká závislost: 880 korun

- středně těžká závislost: 4400 korun

- těžká závislost: 8 800 až 12 800 korun.

- úplná závislost: 13 200 až 19 200 korun.


 

Příspěvek na dítě

Přídavek na dítě je základní dávkou pro nezaopatřené dítě, které žije v rodině s nižším příjmem. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže je čistý příjem v rodině nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše přídavku závisí vždy na věku dítěte. 

 

 Výše příspěvku na dítě podle věku:

- 0 – 6 let: 500 korun
- 6 – 15 let: 610 korun
- 15 – 26 let: 700 korun

 

Porodné

Porodné je další dávka, kterou vyplácí ministerstvo práce a sociálních věcí. Její výše je v Česku 13 tisíc korun u prvního dítěte a 10 tisíc korun u druhého dítěte. Vyplácí se ale pouze jednorázově.

TN.cz