Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

EU pomáhá zastavit koronavirus. Takhle posílila společný systém zdravotní péče

Evropský parlament
Zdroj: Evropský parlament
Téma:

Od začátku vypuknutí pandemie koronaviru až doposud, kdy mnohé státy zápolí s druhou

vlnou nákazy, se snaží Evropská unie mírnit její dopady.

Jednou z oblastí, ve které usiluje o utužení spolupráce napříč sedmadvacítkou, je pochopitelně zdravotní péče.

Co udělala Evropská unie v oblasti zdravotnictví, aby se členským státům lépe dařilo brzdit koronavirovou pandemii? S posilováním spolupráce se začalo už v únoru. Podívejte se na
přehled, co všechno se už stihlo zařídit:

Společný nákup zdravotnických prostředků

Členské státy EU se 28. února 2020 domluvily, že společně nakoupí ochranné prostředky nutné k boji s onemocněním Covid-19. Evropská unie je jedna z největších ekonomik světa, a když vystupuje jednotně, má ohromnou sílu. Společně se pořídily rukavice, roušky, kombinézy, ventilátory nebo testovací soupravy. Ty pak putovaly do nemocnic nebo pečovatelských domů, a to jak klientům, tak personálu. Nákup zboží na trzích koordinovala Evropská komise.

Zajištění dostupnosti ochranných pomůcek

Všichni si pamatují, že evropské státy na počátku pandemie trpěly nedostatkem roušek nebo respirátorů. Evropská komise proto prováděcím aktem ze 17. března 2020 zavedla pravidla k
udělování povolení pro vývoz těchto osobních ochranných pomůcek do zemí mimo EU. Tehdy tolik potřebný materiál se tak nedal libovolně exportovat a zůstal k dispozici občanům
sedmadvacítky. Harmonizace norem pro zdravotnické potřeby z 20. března 2020 pak umožnila navýšení výroby ochranných prostředků. Od 3. dubna 2020 se také dočasně nemusela platit cla a DPH zdravotnického vybavení ze třetích zemí.

Společná unijní zásoba zdravotnického vybavení

Aby pomohla členským státům s nedostatkem zdravotnických prostředků, vytvořila Evropská komise 20. března 2020 strategickou zásobu ventilátorů, masek pro opakované použití a laboratorního vybavení. Tyto státy z ní mohly čerpat. “Vytvořením společné zásoby nouzového zdravotnického vybavení, k němuž dochází vůbec poprvé, podáváme reálný důkaz o solidaritě v EU. Budou z ní mít prospěch všechny členské státy a všichni naši občané. Vzájemná pomoc je
jediná cesta vpřed,” uvedla tehdy předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

Mimořádná podpora pro zdravotní péči

Přes 3 miliardy eur, v přepočtu více než 81 miliard korun, uvolnila Evropská unie 17. dubna 2020 pro oblast zdravotnictví v nejzasaženějších členských státech. Použily se na distribuci
zdravotnických potřeb, přepravu vybaevní, trasport pacientů nebo výstavbu mobilních nemocnic. V poslední řadě bylo z peněz financováno i testování a výzkum.

Nový evropský zdravotní program
Evropslá komise navrhla 28. května 2020 vytvoření programu EU pro zdraví, který má posílit zdravotnictví napříč sedmadvacítkou a připravit ji i na další případné hrozby. Parlament představil 10. července 2020 priority vytvoření Evropské zdravotní unie. Jedná se o dlouhodobý plán, na jehož konci je silnější a odolnější celounijní zdravotní systém, který bude na hrozby reagovat pružněji. “Pandemie koronaviru ukázala, že potřebujeme zdravotnictví posunout na evropskou úroveň. Parlament se zasadí za to, aby všechny fondy pro zdravotnictví měly přidanou hodnotu a sloužily k ochraně zdraví Evropanů,” prohlásil Pascal Canfin, předseda Výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví.

Tím to ale nekončí. Evropská unie i nadále pracuje na tom, aby byl postup proti koronaviru jednotnější. Připravuje se třeba harmonizace testování a sběru dat o nakažených.

Související témata:
Komerční článek