Na co si stěžujeme

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Čechy nejvíc trápí byrokracie a korupce

Téma:

Za nejpalčivější problémy pro českou společnost, označilo nejvíce respondentů stav byrokracie, korupci a stav a kvalitu silnic. Vyplynulo to z exkluzivního průzkumu agentury SANEP pro TV Nova.

Hned 86,7 % respondentů uvedlo, že je nespokojeno s úrovní byrokracie. "Je tak zřejmé, že kontakt s úřady je pro drtivou většinu obyvatel ČR většinou traumatický," napsali výzkumníci z agentury SANEP.

 

Za velký problém považují Češi také korupci, klientelismus a korupční kauzy. Že je s mírou korupce nespokojeno, uvedlo 84,9 % respondentů. Na dalším místě skončily stav a kvalita českých silnic, které trápí 78,1 % oslovených.

 

České občany velmi trápí i ceny nájmů. Že jsou s nimi nespokojeny, uvedly necelé tři čtvrtiny dotázaných (74,2 %). Podobně obyvatelstvo trápí také vysoké ceny nemovitostí a pozemků.

 

 

GALERIE: Exkluzivní průzkum agentury SANEP

1
/
4
Zdroj: SANEP
SANEP - Exkluzivní průzkum nespokojenosti - 2 ; NESPOKOJENOST (uvedené hodnoty představují souhrn kladných odpovědí NESPOKOJEN/A + SPÍŠE NESPOKOJEN/A)

 

"V posledních letech se rovněž vynořuje další zátěž pro kapsy občanů ČR a tou je cena vodného a stočného, s níž je v souhrnu nespokojeno 73,5 % dotázaných obyvatel ČR. I zde se to týká zejména větších měst, ale zjevně se jedná o problém i na většině území ČR," uvádí agentura SANEP.

 

I přesto, že je Česko jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, skončila v žebříčku vysoko kriminalita. Zejména seniory a obyvatele s nízkými příjmy trápí cena potravin. Zejména ve srovnání s ostatními státy EU pak vnímá většina populace jako problém výši platů.

 

Důchodci, lidé, kteří se k důchodovému věku blíží, a ti, jejichž rodiče důchod pobírají, vnímají jako velký problém výši důchodů, s níž je nespokojeno 57,3 % veřejnosti. U této možnosti ale nejpočetnější skupina, celkem více než každý pátý, vybrala možnost "nevím".

 

 

"Uvedená desítka nejpalčivějších problémů, které zatěžují nadpoloviční většinu domácí populace, je reflexí, která sice neodráží lokální a individuální problémy, které se liší regionem i velikostí a místem bydliště, ale signalizují závažné celospolečenské problémy, které představují problémy většiny obyvatel naší země, které jim stěžují jejich životy," dodali výzkumníci.

 

On-line výzkum probíhal v minulém týdnu. Na základně kvótního výběru se jej zúčastnilo 1 129 dotázaných. Statistická chyba se podle agentury pohybuje na úrovni 2,5 %.

vbo TN.cz