Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

Galerie KODL představuje mimořádná umělecká díla

Téma:

Nenechte si ujít listopadovou předaukční výstavu jedinečných uměleckých děl, která bude zakončená aukcí na Žofíně v neděli 2. prosince.

Předaukční výstava nepochybně stojí za návštěvu a potěší všechny obdivovatele českého výtvarného umění. V Galerii KODL se představuje vynikající kolekce obsahující vzácné a výjimečné obrazy, které si můžete prohlédnout během listopadu včetně víkendů. Jedná se o jedinečná díla takových umělců, jako kupř.: Emil Filla, František Foltýn, Antonín Hudeček, Antonín Chittussi, Josef Lada, Kamil Lhoták, František Kupka, Václav Radimský, Antonín Slavíček, Václav Špála či Jan Zrzavý.Umění 19. století

Podstatné místo zaujímá umění 19. století. Představuje se více než 80 obrazů nejkvalitnějších českých autorů, kteří jsou doplněni o zahraniční jména ze středoevropské oblasti. Umění 19. století je mimo jiné zastoupeno Haushoferovou krajinářskou školou v čele se samotným Maxmilianem Haushoferem a jeho žáky Adolfem Chwalou či profesorem Juliem Mařákem. Sešlo se také několik vynikajících děl představitelů generace Národního divadla. Pokochat se můžete především souborem děl Václava Brožíka. Zlatým hřebem je jeho slavná historická scéna Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém.Česká moderna

Nejdražší položkou celé aukce je obraz Dva chlapi od Josefa Čapka, jenž je doprovázen dobovou fotografií prezidenta Edvarda Beneše, který navštívil Čapkovu posmrtnou výstavu v roce 1946, a je zachycen právě u tohoto obrazu. Vyvolávací cena tohoto díla je sedm a půl milionu korun. Nadmíru kvalitně je reprezentována česká moderna. Pět obrazů Emila Filly znamenitě dokumentuje průřez autorovou tvorbou. Soubor Špálových pláten obsahuje několik typických kytic nejen z meziválečné modré periody a jedno Zátiši s ovocem.Draží se i Gott

Ke spatření bude i dílo Karla Gotta „Oldřich Nový a Anny Ondráková“. V obraze prodchnutém nostalgickou atmosférou a noblesou autor sugestivně zpodobnil oblíbené prvorepublikové herecké hrdiny známé z černobílých snímků. Atraktivitu díla zvyšuje fakt, že dvacet procent z výtěžku bude věnováno Klinice hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na které tým lékařů Karlovi Gottovi zachránil život.Aukce také pomáhá

Výběr současného umění bude reprezentován zejména prvními deseti položkami, které budou poprvé draženy ve prospěch projektu Paměti národa. Stává se již tradicí, že výtvarníci do dobročinné dražby darují špičková díla. Patří jim za to velký dík. Kolekci věnovali tito výtvarníci: Ondřej Basjuk, Tomáš Císařovský, Kurt Gebauer, Magdalena Jetelová, Stanislav Kolíbal, Jan Knap, Aleš Lamr, Jan Pištěk, Viktor Pivovarov a Vladimír Véla.

Více informací na www.galeriekodl.cz

 

Související témata:
Komerční článek