koronavirus

Hamáček chce "nouzový stav". Vláda by mohla rušit akce a řídit továrny

Téma:

Ministr vnitra Jan Hamáček chce v pondělí navrhnout vládě vyhlášení nouzového stavu vzhledem k šířícímu se viru COVID-19. Vláda by tak mohla například zakázat hromadné veřejné akce, regulovat dodávky materiálu nebo například lidem, kteří se vracejí z rizikových regionů, může uložit povinnost kontaktovat lékaře.

Od neděle 1. března je potvrzen výskyt koronaviru také v České republice. Vláda a její představitelé proto navrhují nezbytná opatření a snaží se minimalizovat riziko šířící se nákazy.

 

Jednou z takových možností je právě vyhlášení nouzového stavu. To umožňuje regulovat prodej ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a dalších. Může ale také stanovit priority výroby některém výrobcům – lze tak dát pokyn k přednostní výrobě roušek nebo respirátorů.

 

 

Nouzový stav vyhlašuje vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, také v případě epidemií nebo pandemií.

 

Právní expert Jan Černý zdůrazňuje, že v takovýchto chvílích je nutné jednat rychle a razantně, protože jakékoliv váhání by v lidech mohlo vzbudit nejistotu, která by posléze mohla vést k panice. "Některá opatření přibližující se nouzovému stavu měla být zavedena už dříve, aby nedocházelo právě k panice – například vykupováním roušek,“ uvedl odborník.

 

 

Ještě před několika dny lidé skupovali trvanlivé potraviny a dezinfekční prostředky. Obchodní řetězce tak musely rychle reagovat na prázdné regály ve svých provozovnách. Následně předseda vlády Andrej Babiš vyzval občany, aby nepanikařili.

 

 

Na návrh ministra Hamáčka musí reagovat vláda – je v jejích pravomocích, zda ho přijme, či nikoli. K jeho zavedení je nutné uvést důvody. Vyhlašuje se nejdéle na dobu 30 dní a prodloužit je ho možné pouze za předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny.

pb TN.cz