Nekvalitní pohonné hmoty

Inspekce v říjnu odhalila nekvalitní vzorky pohonných hmot!

Pohonné hmoty
Zdroj: mediafax / Thinkstock
Lukáš Richtár
Lukáš Richtár
3.12. 2020 9:26

Česká obchodní inspekce (ČOI) v říjnu odhalila dva vzorky motorové nafty, které nevyhovovaly požadavkům jakosti. U prvního vzorku se ukázal nevyhovující bod vzplanutí a u druhého byla zase problémem síra. Celkem inspekce v říjnu odebrala 175 vzorků z toho 90 bylo motorové nafty.

V říjnu Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 90 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu dva nesplňovaly požadované technické normy. Jeden ze vzorků nevyhověl v bodu vzplanutí, kdy naměřená hodnota tohoto parametru byla 48,5°C. Minimální hodnota je přitom 53,0°C. 

 

 

U druhého nevyhovujícího vzorku bylo více než dvojnásobně překročeno povolené množství síry. Inspekce zjistila hodnotu 25,2 mg/kg, povoleno je však přitom maximálně 11,8 mg/kg. Oproti září bylo v říjnu zaznamenáno zhoršení u vzorků motorové nafty z 0,9 % na 2,2 %, jelikož v září nevyhověl pouze jediný vzorek motorové nafty.

 

Česká obchodní inspekce v obou případech uložila zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadované technické normy. Opatření se týká necelých šesti tisíc litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 166 tisíc korun. Ostatní kontrolované vzorky veškerých pohonných hmot byly vyhodnoceny jako vyhovující.

 

Související témata:
TN.cz