centrální registr léčiv

Nežádoucích účinků léků přibývá. Lidé často neví, co všechno berou

Prodej léků
Zdroj: Getty Images
Téma:

Velká spousta lidí, především těch vyššího věku, užívá několik léků předepsaných různými specialisty současně. O tom, že však mohou mít mezi sebou rušivé nebo jiné nežádoucí účinky, však nemají ani tušení. A problémem je, že lékař nemá šanci zjistit, co všechno jeho pacient bere. Odborníci tako volají po jednotném systému evidence předepsaných léků.

S vyšší spotřebou léků narůstá i počet nechtěných interakcí. Účinek jednotlivých medikamentů se tak může neplánovaně zvýšit nebo snížit, anebo se změní, což v některých případech může mít fatální důsledky. Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu mohou lékové interakce v ČR zabít více než 200 lidí ročně a způsobit škody za 850 milionů korun.

 

Největším problémem však je, že mnoho lidí o tom, že léky, které užívají současně, mohou navzájem svůj účinek měnit, ani neví. Navštěvují několik lékařů zároveň a ani ti nemají šanci zjistit, pokud nejsou o užívání léku informováni přímo pacientem, jaká ostatní léčiva dotyčný užívá. A kolikrát nejde jen o léky na předpis. Narušující účinek mohou mít i potravinové doplňky a volně prodejná léčiva, jejichž spotřeba v Česku neustále roste.

 

Naději v tomto ohledu představují elektronické recepty doplněné o lékový záznam pacienta. Lékaři mají povinnost předepisovat léky pacientům elektronicky od začátku roku 2018, jednotný systém evidence léků, které má pacient předepsané, však zatím nefunguje, i když po něm lékaři dlouhodobě volají. Jeho budoucí podoba se nyní projednává se sněmovně. "Už abychom lékový záznam měli! Lékař stále nemá šanci dovědět se o léku předepsaném jiným lékařem, pokud mu o něm pacient sám neřekne. Nežádoucí interakce pak nemůže pohlídat," říká MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., farmakolog ze 3. lékařské fakulty UK.

 

 

Podle Slívy zvyšuje riziko nežádoucích účinků také nedodržování režimu léčby. "Někteří pacienti příliš nedbají na stanovené dávkování. Berou si léky, jak uznají za vhodné. Například vysadí jednu nebo více dávek, a aby to vyrovnali, vezmou si potom větší množství léku najednou. To všechno zvyšuje riziko nežádoucích účinků včetně interakcí," upozorňuje.

 

Nebezpečí stoupá také s věkem a s některými onemocněními, jako příklad Slíva zmiňuje například sníženou činnost jater, ledvin nebo onemocnění trávicího traktu. A jaké se tedy nabízí řešení, než bude v českém zdravotnictví konečně zaveden centrální systém evidence předepsaných léků? "Rád bych apeloval na to, aby lidé četli příbalové letáky léčiv. Obsahují důležité informace včetně varování před možnými interakcemi," dodává lékař. Velká část pacientů totiž informace sdělené lékařem při vypisování receptu rychle zapomene, případně si při dotazu lékaře, jestli užívá nějaké další léky, nevzpomene na názvy, nebo užívané medikamenty nezmíní.

mj TN.cz