Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 23. 6. 2018
tíživá situace

Jak na exekuce: Co smí a nesmí exekutor? Rady pro všechny

Dětská exekuce
Zdroj: TN.cz/ Thinkstockphotos.com

Jak probíhá exekuční řízení? Jak předejít pádu do dluhové pasti? Jaká jsou práva manžela a manželky dlužníka? Nový webový portál Ministerstva spravedlnosti na tyto otázky odpoví.

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti najdou potřebné informace na jednotlivých panelech různí účastníci exekučního řízení. "Hlavním cílem stránek je zvýšit informovanost veřejnosti o právních úpravách exekucí, ale také usnadnit orientaci dlužníků a dalších lidí v konkrétních životních situacích," sdělilo tiskové oddělení Ministerstva vnitra.

 

Díky přehlednosti si tak člověk snadno najde informace, které se ho týkají. "Náš záměr je stejný jako při nedávném zavádění jednotných exekučních formulářů, tedy zpřehlednit situaci pro dlužníky a ostatní lidi, kteří potřebují pomoct. Čím dříve a lépe se dlužník zorientuje, tím efektivněji může své závazky řešit," řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

 

 

 

Mimo jiné obsahuje webový portál také seznam dluhových poraden, na které se mohou lidé obracet. V dluhové poradně člověku pomohou například s poradenstvím v oblasti získání pracovního místa, s tím, na jaké dávky má právo, jak si o ně na úřadu požádat a další.

 Kompletní informace o exekucích a jak na ně:

 

Kdo se neorientuje v průběhu exekučního řízení, na webu je k dispozici přehledný diagram, ve kterém jsou vysvětleny jednotlivé po sobě jdoucí kroky. "Vzhledem k tomu, že v exekuci je aktuálně přes 860 tisíc Čechů, považuji osvětu v téhle oblasti za velmi důležitou," dodal Pelikán.

 

 

 

Pro dlužníky jsou připraveny rady, jak dalším dluhům a exekucím předejít. Například jak si půjčovat a jak se nenechat dluhy ovládat. V tomto případě může pomoci sestavení osobního nebo rodinného rozpočtu, aby měl člověk pod kontrolou výši příjmů a výdajů. I se sestavením mohou pomoci v dluhové poradně. Podrobně jsou také popsány způsoby, jak se dostat ven z dluhové pasti, tedy konkurs, reorganizace a oddlužění.

 

Věřitelé mohou předejít vzniku nezaplacené pohledávky a výběrem dlužníka, vybíráním záloh, správným sjednáním smlouvy, nebo zajištěním dluhu a pojištěním. Je důležité správně se rozhodnout také v případě zahájení řízení. Aby nebylo pro věřitele zbytečné a použe se mu nenavýšily náklady a ztráta se neprohloubila.

 

 

 

Další panel seznamuje s informacemi pro manželku a manžela dlužníka. Lidé se dozví, jak předejít problémům s cizí exekucí, například v případech, kdy je exekucí dlužníka postižen i manžel nebo manželka, a to i v případech, kdy spolu už manželé nežijí a jsou manželi jen podle manželského průkazu, nebo jsou už rozvedeni.

 

Mohou se například dohodnout, že mezi nimi společné mění manželů vůbec nevznikne, nebo sjednat zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání i před zánikem manželství, nebo jmění zúžit. 

 

U všech výše zmíněných jsou také uvedeny práva a povinnosti jednotlivých případů a návod, jak si stěžovat na soudního exekutora, v případě porušení jeho povinností. Součástí je také slovník nejčastěji dotazovaných pojmů, který pomůže v orientaci a porozumění.

sik TN.cz