Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

Jak si zařídit stavební povolení bez stresu?

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Téma:

Co je potřeba, než začnete stavět nebo se pustíte do rozsáhlé rekonstrukce? Povolením to nekončí.

Stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

Když se rozhodnete stavět, vaše první kroky by měly vést na stavební úřad, kde se dozvíte, jestli je pozemek schválen k výstavbě domu. Pokud se rozhodnete stavět dům s jedním podzemním podlažím do hloubky třech metrů a maximální výškou dvě nadzemní podlaží plus podkroví, stačí vám jen ohlášení stavby. Chcete-li stavět vícepatrovou budovu, potřebujete klasické stavební povolení.

Oba dokumenty obsahují i seznam institucí, jejichž souhlas potřebujete k vyplnění kompletní žádosti. Zmíněné formuláře seženete na stavebním úřadě nebo na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Co je ještě potřeba přiložit k ohlášení stavby?

• Projektovou dokumentaci domu
• Seznam a adresy vlastníků sousedních staveb a doklad o jejich informování o stavbě
• Potřebné územně plánovací informace
• Doklad o stavebním dozoru
• Pokud budete stavbu realizovat svépomocí, je nutné prohlášení vybrané kvalifikované osoby, která stavbu řídí

Malé stavby, kdy nepotřebujete ohlášení stavby

Podle novely stavebního zákona nemusíte ohlašovat stavby do 25 m2 a výšky 5 metrů, postačí vám pouze územní souhlas. Tyto stavby však nesmí obsahovat obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení, vytápění, navíc nesmí sloužit k ustájení zvířat. Dále netřeba hlásit bazény a skleníky, opěrné zdi nebo oplocení.

Kolik času má úřad na rozhodnutí?

Ohlášení stavby nic nestojí a úřad má 30 dní na to, aby vám zaslal písemný souhlas. U stavebního povolení čekáte až 60 dní. Platnost je 2 roky.

Kolaudace nebo kontrolní prohlídka

Než začnete stavbu užívat, je nutná její kontrola podle projektové dokumentace. U domu se stavebním ohlášením stačí podat tzv. záměr o užívání stavby, a to minimálně měsíc předem. Do oznámení stavebník uvádí termín předpokládaného dokončení stavby a termín zahájení jejího užívání. Do 30 dnů ode dne prohlídky obdržíte od úřadu kolaudační souhlas, který povoluje užívání stavby.

Pro stavbu se stavebním povolením žádejte o vydání kolaudačního řízení. Do 15 dnů ode dne obdržení žádosti stavebníka stavební úřad stanoví termín kontrolní prohlídky, která se musí konat nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti. Do 15 dnů ode dne konání kontrolní prohlídky vydá po ověření splnění zákonných požadavků stavební úřad kolaudační souhlas.

A jak stavbu financovat? Využijte úvěr ze stavebního spoření třeba od Raiffesein stavební spořitelny.

Komerční článek