programové prohlášení

Jaký je program nové vlády Babiše? Tohle všechno slibuje

Nová vláda poté, co ji jmenoval prezident
Zdroj: oficiální zdroj
Téma:

Nová vláda po dlouhém vyjednávání získala důvěru Poslanecké sněmovny a podle programového prohlášení ji čeká spoustu důležitých kroků. Andrej Babiš slíbil navýšit důchody a provést důchodovou reformu, důsledně digitalizovat Česko, reformovat školství, růst platů v mnoha odvětvích a chystá celou řadu dalších věcí.

Vláda toho v programovém prohlášení slíbila skutečně mnoho. Hlavní strategické cíle rozdělila do šesti kategorií, kterých chce dosáhnout během svého působení. "Nechceme o tom, co nás v budoucnu čeká, vést pouze diskuse, ale chceme udělat vše pro to, abychom se měli lépe, a také chceme předat našim dětem prosperující zemi a ekonomiku," slibuje Andrej Babiš v začátku celého prohlášení.

 

1. Důchodová reforma

Vláda slibuje výrazně pomoci seniorům a to nejen v oblasti financí, ale také v přístupu k zaměstnání, vzdělání, ke všem typům služeb, k volnočasovým aktivitám a k aktivní účasti na veřejném životě.

 

"Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. Tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti," slibuje vláda v programovém prohlášení. Důchodcům, kteří dosáhnou 85 let, slibuje vláda navýšit důchod o 1000 korun. Vláda chce také zavést do konce tohoto roku slevy z jízdného pro seniory, žáky a studenty.

 

 

2. Digitální Česko

Vláda chce vysokorychlostní internet všude. Bude se podle prohlášení aktivně snažit, aby se dostal internet i tam, kde aktuálně není. V rámci digitalizace chce vláda zavést jeden ohromný portál, na kterém si bude moci člověk vyřídit vše. Lidem, kteří nemají přístup k internetu má pomoci Česká pošta.

 

"Elektronizace musí být všude, kde je to možné – daňová přiznání, elektronické recepty, elektronická dálniční známka atd.," napsal Babiš. Vláda slbuje celkové zlepšení komunikace občanů se státem. Lidé si tak budou moci například vyřídit řidičský průkaz kdekoliv. Po zavedení občanských průkazů s čipem to má jít i z domova.

 

3. Zlepšení postavení v Evropě

Vláda chce, aby Česko bylo více vidět v celé Evropě. "Jde nejen o imigrantské kvóty, které odmítáme – a o tom chceme přesvědčit své partnery. Chceme i větší podporu pro boj s daňovými ráji, daňovými úniky. Chceme i podporu pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky. Nechceme jen přikyvovat Bruselu, ale chceme jeho politiku měnit," zveřejnil Babiš.

 

Otevírá se také důležitá otázka přijetí společné evropské měny. Tu vláda přijmout v současné chvíli nechce, ale zdůraznila, že i nadále respektuje přijaté závazky.

 

 

4. Investiční program

Vláda slibuje investovat do mnoha odvětví. Chce se zaměřit na stavbu dálnic a obchvatů měst. "Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic," slibuje programové prohlášení vlády.

 

V dopravě se chce také vláda zaměřit na vyřešení problematiky elektronického mýtného, chce také například zavést elektronické dálniční známky.

 

Modernizovat se má také v železniční dopravě. Vláda se chce zaměřit na modernizaci nádraží napříč celou republikou, slibuje opravit minimální 60 významných nádražních budov.


Investovat se má také do výstavby nových bloků pro jaderné elektrárny. Díky tomu chce vláda navýšit produkci elektrické energie z jaderných zdrojů a také podpořit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, produkce se má naopak snižovat v uhelných elektrárnách.

 

Investovat se má i v dalších odvětvích, vláda chce budovat nové byty pro mladé rodiny a seniory, podpořit investice pro malé a střední podniky, které technologicky zaostávají.

 

"Budeme hledat řešení pro zlepšení situace hospodářsky problémových regionů napříč jednotlivými resorty," slibuje Babiš v prohlášení.

 

 

5. Reforma státu

To podle prohlášení znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních. Důslednou kontrolu regulovaných cen, především vodného a stočného. Lépe spravovat majetek státu. Bojovat s lichvou.

 

Vláda chce reformovat sociální péči i regulaci trhu práce. Chce stanovit pravidla pro financování školství a také začít s posílením technického školství, přípravy učňů a chce změnit soustavu vysokých škol.

 

Stejně tak chce stanovit nová pravidla pro financování zdravotnictví.

 

 

6. Posílení bezpečnosti

Navyšování výdajů na obranu má podle prohlášení probíhat za vyšší účasti domácích firem. Vláda chce v rámci bezpečnosti navyšovat elektronickou i potravinovou samostatnost republiky.

 

Důležité je podle ní chránit půdu jako základ přírodního bohatství a také dále bojovat se suchem.

 

To jsou ale jen stěžejní body celého prohlášení. Vláda například slibuje, že přeřadí další plnění ze základní sazby 21 % do první i druhé snížené sazby DPH. Má se to týkat zejména stravovacích služeb, tořeného piva, vodného a stočného a služeb s vysokým podílem ruční práce, jako je například kadeřnictví, kosmetické služby i domácí péče o děti a seniory a mnoho dalších.

 

Měnit se má také například fungování elektronické evidence tržeb. Vláda se zavázala, že bude malým podnikatelům snižovat administrativní zátěž.

 

"Pevně věřím a doufám, že poslanci všech parlamentních stran překonají marginální rozpory a pomohou vytvořit a zajistit fungování vlády, která bude pracovat v zájmu občanů České republiky podle jejich preferencí a jasně projevené politické vůle," uvedl Babiš. Celé programové prohlášení najdete ZDE.
 

klma TN.cz