ztížené podmínky

Je horko a musíte pracovat? Na tohle máte ve vedru nárok

Muž se potí u počítače - Ilustrační foto
Zdroj: Profimedia
Téma:

Vedro tvrdě udeřilo na Českou republiku, všichni by rádi trávili horké dny někde u vody, většina lidí i přes extrémní teploty ale musí chodit do práce. Podívejte se, na co máte na pracovišti ve ztížených podmínkách nárok.

Srpen začíná skutečně extrémními teplotami, dnes mají podle meteorologů vystoupat až k 37 °C. V takových podmínkách se člověk v práci hůře soustředí, některým lidem jde dokonce o zdraví, zaměstnavatel by tak měl k minimalizaci rizik zabezpečit vhodné podmínky.

 

Zákoník práce se bezpečnosti na pracovišti ve vztahu k vedru věnuje jen velmi okrajově. "Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům," uvádí zákoník práce. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit změnu v případě, že horko ohrožuje vaše zdraví, blíže ale podmínky práce nespecifikuje.

 

Bližší podmínky stanovuje vládní nařízení č. 361/2007 Sb. a pozdější novelizace, podle kterých je při ztížených podmínkách, když teplota venku stoupne nad 30 °C, zaměstnavatel povinen například zajistit dostatek tekutin, někteří zaměstnanci mají právo na takzvané ochranné nápoje. Předpisy stanovují i teplotu, na kterou musí být nastavená klimatizace na pracovišti.

 

To potvrzuje i advokátka Adéla Gajdová z advokátní kanceláře Urbášek & Partners. "Jednou ze základních povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. To v sobě zahrnuje i zajištění technických či organizačních opatření v případě práce ve vysokých teplotách, včetně zajištění ochranných nápojů," řekla pro TN.cz Gajdová.

 

 

"Pokud své povinnosti zaměstnavatel neplní a zaměstnanec má důvodně za to, že práce ve vysokých teplotách bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, může ve smyslu § 106 odst. 2 zákoníku práce, výkon práce odmítnout. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance,“ vysvětlila Gajdová.

 

Větrání a klimatizace

Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zajištěna dostatečná ventilace vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním.Předpis v případě přirozeného větrání stanovuje množství vzduchu, které se musí vyměnit.

 

V případě klimatizace stanovuje vládní nařízení konkrétní teplotu, kterou musí pracoviště mít. Výsledná teplota je stanovená třídou práce, kterou člověk vykonává. Při práci převážně v sedě má být teplota nastavena na 24,5 stupně s odchylkou závislou na požadovanou kvalitu prostředí, maximálně je to ale + 2,5 a - 2 stupně. V případě práce spojené s lehkou manuální prací je to pak 23 °C.

 

Předpověď počasí:

 

Tekutiny a ochranné nápoje

Nařízení vlády stanovuje, že má při fyzicky náročné práci zaměstnanec nárok na takzvané ochranné nápoje. V případě kancelářské práce jde o slabě mineralizovanou vodu, zaměstnancům tak musí být umožněn přístup k pitné vodě. V případě fyzicky náročné práce ale musí zaměstnavatel nabídnout lidem středně mineralizovanou vodu.

 

 

"Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu," stanovuje nařízení vlády.

 

Střídání práce a bezpečnostní přestávky

V případě, že na pracovišti nelze zajistit výše zmíněné dostatečné větrání a relativně nízkou teplotu, je zaměstnavatel povinen uplatnit režim střídání práce a bezpečnostní přestávky. Konkrétní délky pauz a režim střídání práce upravují tabulky v příloze nařízení vlády.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Žena žádala o volno, kvůli kritickému zdravotnímu stavu syna: Reakce její šéfové vás zvedne ze židle!

ÚŽASNÝ TIP: Trápí vás v létě tření stehen o sebe? Vyřeší to jedna věc, kterou máte doma a stojí pár korun!
Jak se v létě neroztéct – máme pro vás 7 fíglů
Jak se obléct do kanceláře, když je venku 35°? 

klma TN.cz