Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

LIKVIDACE STROMŮ

Kácení stromů na zahradě bez povolení: Hrozí stotisícová pokuta

Kácení stromů
Zdroj: Getty Images

Začíná jaro a s ním přichází i nutné kácení nemocných a starých stromů. Ačkoli se jedná o váš pozemek, pokácet strom na své zahradě nemůžete často jen tak. Co všechno musíte zařídit, než se pustíte do kácení?

Velký jarní úklid může zahrnovat i zbavování se dřevin na zahradě. Ať už jde o starý či neplodící strom, jeho kácení vyžaduje dodržení řady pravidel a žádost o povolení k likvidaci.

 

Kácení dřevin má na starost orgán ochrany přírody, kterým je obecní úřad. Tomu je nutno podat žádost o povolení kácení stromu či jiné dřeviny. Podle advokátní kanceláře Ciprýn & Kiršner úřad při vydávání rozhodnutí posuzuje závažnost uvedených důvodů žádosti spolu s estetickým a funkčním významem dřeviny, kterou chcete pokácet. Jinak se bude přitupovat ke staré meruňce a jinak ke stoletému dubu.

 

Existují však i výjimky, při kterých není nutno neprodleně kácení stromu úřadu oznámit. "V případech, kdy dřeviny bezprostředně ohrožují lidské životy, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné je pokácet bez příchozího povolení," vysvětluje advokát Štěpán Ciprýn. "Tuto skutečnost je však potřeba do 15 dnů od pokácení nahlásit příslušnému orgánu ochrany přírody,"  dodává advokát.

 

 

Žádost o kácení stromů obecnímu úřadu musí podat vlastník pozemku, kde se strom nachází. Pokud je pozemek v pronájmu, musí nájemník podat žádost výhradně se souhlasem majitele.

 

Kácení stromů s sebou nese i různé povinnosti. Podle právní kanceláře může obecní úřad žadateli udělit povinnost vysadit náhradní strom či se o danou dřevinu starat, a to nejvýše po dobu pěti let.

 

"Žadateli může dále být udělena povinnost zaplatit určitou částku do rozpočtu obce, na jejímž území se kácené dřeviny nacházejí. Obec je pak povinna tyto finance použít pro zlepšení životního prostředí na svém území," konstatuje advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

 

 

U některých dřevin žádost o povolení ke kácení není nutná, a to například u dřevin s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, informuje advokát Štěpán Ciprýn.

 

"Je třeba mít na paměti, že kácet výše uvedené bez povolení je možné pouze v případě, že se nejedná o dřeviny, které jsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku," dodává.

 

Při nedodržení pravidel při kácení stromů, hrozí fyzické osobě pokuta až ve výši 20 tisíc korun. Pokud se však jedná o skupinu dřevin, hrozí osobě, která dané stromy pokácela, pokuta až ve výši 100 tisíc korun. Pokácí-li právnická osoba neoprávněně dřevinu, pak pokuta může dosáhnout až výše 1 milionu.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Práce na zahrádce: 10 věcí, na které se právě vrhněte!

sis TN.cz