důležité termíny

Kalendář dobrého rodiče: Ohlídejte si zápisy, přihlášky do škol i letní tábory

Michaela Trochová
Michaela Trochová
Publikováno 7. 1. 2020
Téma:

Ať máte doma předškoláka nebo teenagera, jako zodpovědný rodič musíte stále hlídat a stíhat nějaké termíny. Které jsou ty nejdůležitější?

Pozorní buďte zejména v případě, že vaše dítě dosáhlo věku, kdy ho čeká nástup do školky či školy, nebo kdy má ve školském systému postoupit o stupínek výš. Zápisy a termíny přijímacích zkoušek jsou pevně dané, každoročně je zejména ve větších městech přetlak zájemců, a pokud zaváháte, nemusí na vás zbýt kvalitní nebo dobře dostupná instituce.

 

Zápisy do školek


Do mateřských školek probíhají zápisy v průběhu května. Konkrétní termín si jednotlivá zařízení vypisují sama, již nyní najdete většinou na webových stránkách školek i na nástěnce či chodbě budovy jak termín, tak doporučení, co si na zápis připravit. Do školek berou již děti dvouleté, pokud to dovoluje kapacita. Naopak pro pětileté děti je školková docházka povinná.

 

Kromě svého občanského průkazu budete potřebovat rodný list dítěte a leckde i potvrzení o ukončení rodičovského příspěvku. Na místě pak vyplníte evidenční list a přihlášku. Dítě si nic připravovat nemusí, mělo by se již obejít bez plínek, mělo by se umět samo najíst, vysmrkat, obléknout, poznat své věci a uklízet po sobě, při zápisu to ale nikdo kontrolovat nebude.

 

 

Zápisy do škol

 

Zápis do prvních tříd se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky. Zápisy se konají v průběhu dubna, na stránkách nebo na nástěnce v budově vybrané školy si zjistěte konkrétní termín. Řada škol vypisuje před samotným zápisem den otevřených dveří, využijte ho. Dozvíte se více nejen o škole, ale i o průběhu zápisu.
Na některých školách musíte před zápisem vyplnit žádost k přijímacímu řízení, odevzdáváte ji přímo u zápisu. Na přihlášce mohou být vyžadovány podpisy obou zákonných zástupců a informace, kdo z nich bude u zápisu dítě zastupovat. Bez potřebné dokumentace vás k zápisu nemusejí pustit.

 

Kromě těchto dokumentů si k zápisu nezapomeňte přinést vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte. Byl-li vašem dítěti udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou, rozhodnutí o udělení odkladu mějte s sebou. Pokud dítě nedosáhne šesti let věku k 31. srpnu 2020, ale je přiměřeně duševně i tělesně vyspělé, může být ke školní docházce přijato, ovšem na základě vyjádření školského poradenského zařízení, případně i lékaře dítěte.

 

Co nepodcenit, pokud jste rodiči deváťáků nebo budoucích maturantů? Dozvíte se na další stránce.

  

1
2
TN.cz