PARAMETRY REFORMY

Komise jednala o důchodové reformě. Muži si na penzi příliš nepolepší

Důchody - 3
Zdroj: Getty Images
Ilustrační snímek
Roman Dolejský
Roman Dolejský
Publikováno 29. 2. 2020
Téma:

Komise pro spravedlivé důchody začala projednávat možné varianty důchodové reformy týkající se nultého pilíře a důchodů vypočítaných na základě péče o dítě nebo jiné členy rodiny. Reforma je dobrou zprávou pro ženy, kterým by se důchody případně výrazně zvedly.

Ministerstvo sociálních věcí předložilo Komisi pro spravedlivé důchody různé možnosti nastavení důchodové reformy. Zaměřuje se především na takzvanou technickou variantu, která je kompromisem mezi štědrou variantou, již podporuje ministryně Jana Maláčová (ČSSD), a úspornou variantou.


Nastavení se týkají nultého pilíře, bonusu za výchovu dětí a ocenění za dobu pojištění a za péči různou úrovní fiktivních vyměřovacích základů.

 


V nultém pilíři je základ podle nedávno představené technické varianty navržený na 10 500 korun. K tomu nyní připravilo ministerstvo tři další 'konkurenční' varianty, v nichž se mění základ důchodu a výše bonusu za rok pojištění. Jejich případný vliv je modelově ukázaný na následujících pěti letech. Podle výše důchodu vychází nejlépe první varianta (A1).

 

* TV - Technická varianta


Muži by si na důchodech při zvolení jedné z variant příliš nepolepšili, kromě skupiny s nejnižšími důchody. Graf je rozdělený do skupin podle průměrné výše důchodů, každý sloupec ukazuje skupinu deseti procent obyvatel a jejich průměrný důchod:


Ženám by se důchody výrazně zvedly, u skupin s nejnižšími důchody by byl nárůst nejznatelnější, a to ve všech variantách o více než polovinu. Graf je rozdělený do skupin podle průměrné výše důchodů, každý sloupec ukazuje skupinu deseti procent obyvatel a jejich průměrný důchod:


Při reformě by se ženám v nejnižší skupinách podle výše důchodů příjmy natolik zvýšily, že by v průměru předběhly muže.

 


Srovnání dopadů jednotlivých variant na výdaje důchodového systému:


Třetí varianta (A3) sice nenabízí tak vysoké důchody jako první (A1), důchodový sytém se ale zase nedostane do mínusu. Reálný rozdíl v důchodech by se přitom pohyboval asi ve stovkách korun.

Anketa

Která varianta starobních důchodů se vám líbí nejvíce?

Hlasovalo 899 lidí.


Fiktivní vyměřovací základy a bonus za dítě


Návrh se také zabývá institutem fiktivních vyměřovacích základů (FVZ), které berou v potaz péči o druhé během aktivních let. K základní technické variantě existují dvě další. Jedna (B1) se 100procentním fiktivním základem a bonusem za dítě, druhá (B2) na 80 procentech FVZ a bez bonusu na dítě.

 


Pro muže by kromě skupiny s nejnižšími důchody reforma znamenala snížení důchodů, pro ženy by naopak v jedné variantě zůstala na zhruba stejné úrovni, zatímco v ostatních by si polepšily. Grafy jsou rozdělený do skupin podle průměrné výše důchodů, každý sloupec ukazuje skupinu deseti procent obyvatel a jejich průměrný důchod:

Muži:

 

Ženy:


Varianta B1 by ovšem přinesla velký deficit systému, zatímco základní technická varianta a varianta B2 by znamenaly, že by byl systém v následujících letech v přebytku.

 

 
Srovnání dopadů jednotlivých variant na výdaje důchodového systému:


"Nadále však trvá potřeba otevřít otázku možností zajištění případných dalších příjmů státního rozpočtu mimo pojistné. Přehledné, vícezdrojové financování důchodových výdajů má potenciál nahradit současný systém financování důchodů a přiblížilo by ČR strukturou odvodové zátěže 'standardu' EU. Součástí reformy musí být také zásadní změny III. pilíře, aby se individuální úspory staly zdrojem pro pravidelné doplňkové příjmy ve stáří ke starobnímu důchodu," doplnilo Ministerstvo sociálních věcí.

Anketa

Jaká varianta FVZ se vám líbí nejvíce?

Hlasovalo 550 lidí.

Kritika Podnikatelských odborů


Snahy ministerstva o důchodovou reformu ale příliš nepochodily u Podnikatelských odborů. Ty mají obavy, že na důchody budou muset vydělávat hlavně živnostníci. "Výpočtový základ by už netvořil polovinu rozdílu mezi příjmy a výdaji, ale hned 75 procent. Minimální vyměřovací základ by se u hlavní činnosti zvedl z 25 procent průměrné mzdy na 40 procent. Došlo by tak k tomu, že například živnostník, který utrží měsíčně průměrně 30 tisíc korun a uplatňuje 60procentní výdajový paušál, zaplatí na měsíčním odvodu skokově o 60 procent víc než dnes. Místo 2 544 korun hned 4 069 korun," uvádí odbory.

 


"Dopadlo by to nejvíc na drobné živnostníky. Takové navýšení může být pro některé doslova likvidační. Odmítáme, aby za neschopnost a nehospodárné chování Babišovy vlády platili aktivní lidé, kteří nevisí na peněžních kohoutcích státu, ale jsou schopni sami se postarat o sebe, své rodiny i zaměstnance. Povede to jen k ochromení chodu české ekonomiky,“ doplnily Podnikatelské odbory.
 

 

TN.cz