Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Želva, mýval nebo vrána

KOMPLETNÍ PŘEHLED: Tyhle rostliny a zvířata EU zakázala!

Seznam zakázaných invazivních druhů zvířat a rostlin v EU
Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com
Zvířata a rostliny, které EU zakázala

Od středy platí zákaz dovážet na území Evropské unie tzv. invazivní nepůvodní druhy. Celníci tak bedlivě kontrolují, aby se do Česka nedostalo některé ze čtyřiadvaceti zakázaných zvířat nebo z třinácti zakázaných rostlin. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo seznam, kterých zvířat a rostlin se zákaz týká

.

Ministerstvo odhaduje, že v Evropě už žije 12 tisíc druhů, které nejsou původní. Z toho 10 až 15 % má patřit k invazivním druhů, které ohrožují evropskou přírodu. Ročně se na boj s invazivními druhy vynaloží v Evropě více jak 300 miliard korun.

 

"Dnešní globalizovaný svět umožňuje do Evropy přivážet různé rostliny a živočichy ze vzdálených konců světa a ty se pak bohužel často bez rozmyslu dostávají do naší přírody. Pro invazní druhy to znamená nečekané možnosti šíření. Nemají tu přirozené nepřátele, vytlačují naše původní druhy nebo přenášejí nemoci, vůči kterým jsou samy rezistentní, ale evropské druhy v jejich důsledku vymírají," řekl ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ministerstva životního prostředí Jan Šíma.

 

Evropská komise proto přijala nařízení, které dovoz, šíření a vypouštění vybraných živočichů a také rostlin do přírody zakazuje. Normu ale musí jednotlivé státy zahrnou do svých zákonů. Mezitím začali celníci na vnějších hranicích Evropské unie kontrolovat, aby se další rostliny a zvířata ze seznamu zakázaných invazivních druhů nedostaly do Evropy.

 

 

 

Na seznamu najdeme příbuzné druhy zvířat, které neodmyslitelně patří do české přírody. Typickým příkladem jsou severoamerické druhy raků. Ty na původní evropské druhy raků přenášejí račí mor. Jiné prostě vytlačují původní evropské druhy, jako třeba želva nádherná.

 

Ta ale byla mezi chovateli velmi populární druh, který se už na území Unie nesmí dovážet. Předpokládalo se u nich, že ve volné přírodě nepřežijí. Želvy chovatelům utíkaly nebo se jich sami zbavovali, když želva vyrostla. Jenže želvy nádherné v Česku ve volném prostředí přežívají a vytlačují původní želvy bahenní. Navíc jsou výkonným predátorem pro žáby a dokonce i malé kachny.

 

 

 

Ministerstvo varuje, že některé invazivní druhy mohou být i člověku nebezpečné! Jako příklad uvádějí například mývala severního, kterému se daří na západě Čech a na střední Moravě. Krom toho, že je výborným predátorem, tak je také přenašečem na člověka přenosných nemocí jako leptospirózy, vztekliny nebo škrkavky.

 

 

Další chov zakázaných druhů bude upravovat novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou chce ministerstvo připravit do konce roku. Do té doby bude Česko pouze bránit v dovozu dalších exemplářů zakázaných druhů. Návrh ale počítá s tím, že zvířatům bude umožněno dožít, pokud chovatelé zajistí, že se nebudou množit a neuniknou do volné přírody.
 

vbo TN.cz