nedostatky v účetnictví

NKÚ: Ministerstvo financí má chyby v účetnictví za 100 miliard

Ministerstvo financí
Zdroj: Mediafax
Téma:

Nejvyšší kontrolní úřad si posvítil na účetnictví Ministerstva financí ČR a odhalil hrubé nedostatky. Jde o nesprávnosti v podrozvahových účtech za více než 31 miliard korun či jiné nesprávnosti za více než 108 miliard korun. Ministerstvo totiž v některých případech vykazovalo miliony místo miliard.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil, jak Ministerstvo financí (MF) vedlo účetnictví, sestavovalo závěrečné účty kapitol spravovaných MF a předkládalo údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015.

 

Kontroloři odhalili celou řadu nesrovnalostí, a to zejména v podrozvahových účtech, kde jde o více než 31 miliard korun. "Kontrola také ukázala, že v oblasti výkaznictví státu existují systémová rizika a že pro vykazování některých údajů nejsou stanovena jasná pravidla, což může ovlivnit podobu státního závěrečného účtu a účetní výkazy za Českou republiku," uvádí NKÚ v tiskové zprávě.

 

Kontrola odhalila, že MF nesprávně účtovalo a oceňovalo, případně existují i případy, kdy neúčtovalo vůbec. Další nesprávnosti se dotýkají dalších 108 miliard korun v dalších částech přílohy poskytující doplňující informace. Konkrétně se špatně vykazovalo.

 

MF mělo například vykázat 83 miliard korun, ale chybně přitom vykázalo jen 83 milionů. V dalším případě zase vykázalo poskytnutou garanci za více než 19 miliard korun v účetní závěrce takovým způsobem, ze kterého není jasné, že stát takovou garanci poskytl.

 

 

Reforma účetnictví z roku 2010 po MF požaduje, aby vytvořilo účetní rezervy a snížilo hodnotu některého majetku, to se ale na ministerstvu neděje. Pokud resort tyto nedostatky nenapraví, nesprávnosti ovlivní sestavení účetních výkazů za Českou republiku.

 

Kontrola odhalila také celou řadu nesrovnalostí na systémové úrovni. "Vykazování některých údajů o dluzích v závěrečných účtech kapitol státního rozpočtu nemá stanovena jasná pravidla. Kvůli řadě možných přístupů tak může docházet k různému ocenění a vykazování údajů o státním dluhu," uvádí NKÚ.

 

Pochybení, které kontrola NKÚ identifikovala, byla podle mluvčího ministerstva financí Mcihala Žurovce pozůstatkem dřívějšího nevyhovujícího stavu, který byl k 1. lednu 2016 napraven legislativními a organizačními opatřeními.

 

Ministerstvo financí přijalo doporučení NKÚ k napravení nedostatků, které kontrola odhalila.

 

klma TN.cz