KOŘENÍ: Speciální domov důchodců

Téma:

Většina lidí žijících v zemích bývalého socialistického bloku nevzpomíná na umakartové předrevoluční reálie zrovna s nadšením.

Jednou z výjimek jsou pacienti trpící demencí z bývalého východního Německa. Kontakt s předměty denní potřeby z jejich mládí jim pomáhá k plnohodnotnějšímu životu. Netradiční terapii zkoušejí v domově pro seniory v Drážďanech.

TV Nova