smrtící virus se šíří

Koronavirus a Česko: Babiš vydal pokyny lidem a napsal, co dělají úřady

Andrej Babiš
Zdroj: TV Nova
Andrej Babiš se vyjádřil ke koronaviru a opatřením, které Česko přijalo - ilustrační foto
Štěpán Hrubý
Štěpán Hrubý
Publikováno 26. 1. 2020
Téma:

Premiér Andrej Babiš vydal na svém Facebooku velké vyjádření ohledně koronaviru, který se postupně rozšiřuje po světě. Na výsledky testů ohledně nákazy čeká ve Vietnamu už také první občan České republiky.

Koronavirus děsí celý svět a zaznamenány jsou už stovky případů. Už se ví o několika nakažených také v Evropě, většina jich je ale zatím stále v Asii, zejména v Číně a městě Wu-chan.

 

Situaci a vývoj kolem koronaviru po celém světě sledujeme v on-line reportáži zde.

 

Na problémy spojené se šířením smrtícího viru už se podle premiéra Babiše připravuje i Česko. Na svém Facebooku vydal velké prohlášení, ve kterém popisuje opatření, která už Česká republika přijala.

 

 

"Chci vás hlavně uklidnit, že děláme maximum pro vaši bezpečnost,“ napsal Babiš v úvodu svého prohlášení, které přinášíme v nezkrácené podobě:

"Co už teď prakticky děláme a co je připraveno:
Úzce spolupracujeme s letištěm – dnes již jsou k dispozici informace na letišti o možných rizicích pro cestovatele a jak mají postupovat, pokud se necítí zdravotně dobře, dále určitá míra vstupního screeningu, tzn. že je kontrolováno, zda někdo z cestujících vykazuje příznaky resp. onemocnění.
Na letišti jsou připraveni zdravotníci a v pohotovosti je také Stálá lékařská služba, v pohotovosti je také z hlediska bezpečnosti hasičská služba.
V rámci preventivních opatření je letiště v plné součinnosti s hygienou.
Pohotovostní postupy má letiště přesně nastavené a připravené.
Zatím k tomu nedošlo, ale v případě, že vznikne podezření na nákazu na palubě letadla u konkrétního cestujícího letiště okamžitě spouští procesy podle pohotovostního plánu letiště Praha – okamžitě se aktivují integrované složky záchranného systému, hygienická stanice a zdravotníci (proces je přesně daný).
Ministr zdravotnictví, hlavní hygienička ČR a SZÚ průběžně informují o vývoji epidemiologické situace formou vyjádření v médiích.
Pracovníci ministerstva průběžně informuji vedoucí pracovníky v oboru ochrana veřejného zdraví, praktické lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace, INFORMUJEME TAKÉ LÉKAŘE A VŠECHNY PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ, ABY BYLI NA SITUACI PŘIPRAVENI.
Každý nahlášený případ podezření na infekční onemocnění bude podroben epidemiologickému šetření pracovníky místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Je dána povinnost izolace a léčby u nemocných na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů.
Laboratorní kapacity zajištěny v rámci zákonných kompetencí SZÚ, včetně zajištění křížové konfirmace pozitivních vzorků v příslušných zahraničních laboratořích.

Kromě jiného:
Pravidelně se účastníme telekonferencí Výboru pro zdravotní bezpečnost EU (HSC-Health Security Committee), kde jsou sdíleny informace (epidemiologický vývoj, odborné relevantní info od ECDC/WHO, opatření) mezi jednotlivými státy EU/EHP, EK, WHO a ECDC (další 27.1. odpoledne).
Používáme prostředek pro urgentní výměnu informací, tzv. Early Warning and Response System – uzavřený systém – průběžná komunikace na každodenní bázi mezi státy.
Případná další opatření budou učiněna na základě rozhodnutí hlavního hygienika. HSHMP je v kontaktu jak s MZ, tak i se zdravotní službou letiště.

Co bych poprosil, abyste dělali v tuto chvíli:
Důležité je i to, aby se sami občané chránili tak, jak se i při jiných respiračních onemocněních preventivně chránit doporučuje.
Zároveň jsme v chřipkovém období, takže platí stejná pravidla jak pro chřipku.
To znamená!!!
Vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní.
Dodržovat základní hygienická pravidla.
Používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí.
Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál).
Samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Pro ty, kdo cestují:
Pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě informovat palubní personál.
Na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu.
Pokud jsme z cest již doma a máme podezření na respirační onemocnění, je třeba neprodleně kontaktovat svého lékaře.
Pro Ministerstvo zdravotnictví je zcela zásadní v této chvíli je konstantní komunikace jak mezi mezinárodními organizacemi, tak mezi jednotlivými státy EU (spolupráce se např. ukazuje při dohodě s Francií o nabídce evakuace pro české studenty ve Wuhanu).
Situaci systematicky a nepřetržitě monitorujeme a jsme v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).
WHO zatím nevyhlásila globální stav světové nouze, nicméně vydala jasná doporučení pro země mimo ohniska viru (tedy i EU)

Doporučení WHO: informace u vstupu do země - letáky, informační tabule, elektronické bulletiny; dále určitá míra vstupního screeningu tzn. někdo si všimne, že cestující vykazuje příznaky, měl by se podrobit lékařské kontrole; pokud země zavádí teplotní screening, měla by být schopná tyto informace také vyhodnotit; úřady veřejného zdraví by měly úzce spolupracovat s provozovateli leteckých společností a vyměňovat si mezi sebou info o případných podezřeních či detekovaných cestujících.

O Koronaviru
Koronavirus 2019-nCoV byl identifikován ve Wuhan City, Čína.
Případy nákazy byly prozatím hlášeny z Japonska, Koreje, Singapuru, Vietnamu, Nepálu, Malajsie, Francie a Austrálie.
Všechna onemocnění mimo Čínu, kromě těch, která se objevily ve Vietnamu, mají nedávnou cestovatelskou spojitost s Čínou.
V zemích EU/EEA jsou v současné době potvrzeny případy onemocnění způsobených nákazou novým koronavirem ve Francii.
Rozšíření v globálním měřítku je v tuto chvíli velice pravděpodobné.
Problém je v tom, že jde o nový kmen viru, který ještě nebyl v minulosti u lidí identifikován, navíc mají epidemiologové málo znalostí o jeho vlastnostech, o tom, jak se šíří mezi lidmi, o tom, jak závažný průběh nákaza má a v neposlední řadě, jak toto onemocnění léčit.
Vyšetřování epidemie kontinuálně probíhá.
Protože se jedná o vznikající, rychle se vyvíjející situaci, informace jsou průběžně a kontinuálně aktualizovány mezinárodními organizacemi: Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a především i Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china.
Dále o situaci na svých stránkách informuje také Státní zdravotní ústav a Ministerstvo zdravotnictví.
Země EU/EEA by dle WHO měly zajistit včasná a adekvátní opatření v prevenci a zvládání této nákazy, aby zabránila dalšímu trvalému šíření v komunitě a ve zdravotnických zařízeních – pokud budou země EU oplatňovat včasná opatření, považuje se pravděpodobnost dalšího šíření v EU za nízkou.
Rizikové období je i v tom, že oslavy čínského Nového roku na konci ledna zvýší objem cestování do/z Číny a v Číně, čímž se zvýší pravděpodobnost importu případů do EU."

Podívejte se na reportáž o koronaviru, který dorazil do Evropy. Jaká opatření přijímá Česká republika:

TN.cz